Інформаційне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Самагальська Ю. Я.
116Самагальська Ю. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Самагальська Ю. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування студентами  юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, пов’язаних із  інформаційним правом, правовим регулюванням засобів масової інформації, реклами, діяльності журналістів та ін., а також щодо правильного застосування норм законодавства у цій сфері. Завданням курсу є ознайомити студентів з основними проблемами інформаційного права та правового регулювання засобів масової інформації, реклами, діяльності журналістів та ін.; ознайомити з нормативно-правовими актами у цій сфері; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці.

Результати навчання:

 • поняття, предмет та метод інформаційного права;
 • джерела правового регулювання суспільних відносин у галузі інформаційного права;
 • сутність поняття «право на інформацію»;
 • правові засади діяльності засобів масової інформації;
 • правовий статус журналістів;
 • правові засади доступу до публічної інформації
 • право на прайвесі.

вміти:

 • правильно застосовувати законодавство, що регулює суспільні відносини у галузі інформаційного права;
 • робити висновки про правомірність функціонування засобів масової інформації, провадження діяльності у сфері реклами, а також видавничої справи;
 • аналізувати практичні казуси.

Рекомендована література

 • Про Суспільне телебачення і радіомовлення України: Закон України від 17.04.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №27. – Ст.904.
 • Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №32. – Ст.314.
 • Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №34. – Ст.481.
 • Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – Ст. 192.
 • Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №49. – Ст. 299.
 • Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №50. – Ст. 302.
 • Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №32. – Ст. 206.
 • Про рекламу: Закон України від 03.07.1996. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №39. – Ст.181.
 • Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №13. – Ст.83.
 • Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10. – Ст.43.
 • Про інформацію: Закон України від 02.10.1992. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст.650.
 • Положення про веб-ресурси Верховної Ради України: затверджено Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 19.05.2015. // Електронний ресурс
 • Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України: затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.09.2014. // Офіційний вісник України. – 2014. – №29. – Ст. 2273.
 • Рекомендації парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні»: схвалено Постановою Верховної Ради України від 03.07.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №33. – Ст. 1163.
 • Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України: затверджено постановою Верховної Ради України від 01.07.2014. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №32. – Ст. 1156.
 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013. // Офіційний вісник України. – 2013. – №92. – Ст. 3435.
 • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012. // Офіційний вісник України. – 2012. – №29. – Ст. 1074.
 • Правові засади діяльності журналістів в Україні: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 04.10.2011. //
 • Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ: затверджено наказом керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 16.05.2011. // Електронний ресурс
 • Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Верховному суді України: затверджено наказом керівника апарату Верховного суду України 06.05.2011. // Електронний ресурс
 • Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 21.06.2007. // Офіційний вісник України. – 2007. – №46. – Ст. 1921.
 • Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006. // Офіційний вісник України. – 200. – №6. – Ст. 19.
 • Рекомендація № (96)4, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 3 травня 1996 року «Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску»
 • Резолюція № 2  Ради Європи «Свободи журналістів і права людини» від 7-8 грудня 1994 р.
 • Рекомендація № (2003)13 Комітету Міністрів ради Європи державам-членам стосовно надання інформації через засоби масової інформації щодо висвітлення кримінальних процесів від 10 липня 2003 р.
 • Рекомендація № (2000)7 Комітету Міністрів ради Європи «Про право журналістів не розкривати свої джерела» від 8 березня 2000 р.
 • Рекомендація № (2002)2 Комітету Міністрів ради Європи «Про доступ до офіційних документів» від 21 лютого 2002 р.
 • Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1003 (1993) «Про етичні принципи журналістики»
 • Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 12.06.2014. // Електронний ресурс
 • Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): оглядовий лист Вищого господарського суду України від 19.11.2013. // Електронний ресурс
 • Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: постанова Вищого господарського суду України від 17.10.2012. // Електронний ресурс
 • Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: постанова Верховного суду України від 27.02.2009. // Електронний ресурс
 • Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Лист Вищого господарського суду України від 28.03.2007. // Електронний ресурс
 • Андрусів У. Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення / У. Б. Андрусів // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 215–220.
 • Багмет М. Порівняльний аналіз здійснення медіа-реформ у Західній Європі та Україні / М. Багмет, Ю. Палагнюк // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 233–242.
 • Бурило Ю. Організаційно-правові засади захисту суспільної моралі в Україні / Ю. Бурило // Правова інформатика. – 2006. – № 3. – С. 32–39.
 • Бурило Ю. Про правовий режим веб-сайту як засобу масової інформації в Україні / Юрій Бурило // Юридична Україна. – 2011. – № 12. – С. 26–30.
 • Гуз А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу: Навч. посібн./ А. М. Гуз. – К. : КНТ, 2007. – 260 с.
 • Костянчук С. Захист авторських прав журналістів за українським законодавством / С. Костянчук // Юридичний Радник. – 2008. – № 2. – С. 69–74.
 • Красноступ Г. М. Правове регулювання Інтернет-засобів масової інформації / Г. М. Красноступ // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 82–87.
 • Кузнецова О. Д. Правоі норми журналістики України: Посібник / О. Д. Кузнецова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 352 с.
 • Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: Навч. посібн./ А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.
 • Основи інформаційного права України: навч. посібн. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко: за ред.. М. Я. Швеця, Р. А. Калоюжного та П. В. Мельника. 2-ге вид., перероб і доп. – Знання, 2009. – 414 с.
 • Остапчук М. Я. Особливості авторсько-правової охорони складових елементів аудіовізуального твору / М. Я. Остапчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 283–288.
 • Цимбалюк В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики). Монографія / В. С. Цимбалюк. – К.: «Освіта України», 2010. – 388 с.
 • Деніел Саймонс. Стисло про дифамацію: основні концепції законодавства про захист репутації. / Посібник для активістів. – Видання інституту Медіа Права. – Київ. – 2008.
 •  Законодавство та практика засобів масової інформації. – К.: ЦВП, 1996; Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. – К.: Юрінформ, 1992;
 • Європейські стандарти в галузі свободи слова. – К. : Ін Юре, 2002. – 232 с. – (Права людини в міжнародних актах).
 • Середюк-Буз В. В. Американська парадигма обмеження свободи масової інформації [Електронний ресурс] / В. В. Середюк-Буз // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 717–721. – Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11cvvcmi.pdf
 • Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер, 2001;
 • Роль ЗМІ в процесах державотворення. – К.: ЦВП, 1998;
 • Серьогін В. О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці / В. О. Серьогін. – X. : ФІНИ, 2010. – 608 с.
 • Слінько Т. М. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини та загальні критерії її обмеження [Електронний ресурс] / Т. М. Слінько, В. В. Середюк // Форум права. – 2009. – № 3. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09ctmkio.pdf
 • Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – К.: ЦВП, 1997;
 • Сучасна політична культура та мас-медіа: Зб. наук. праць. – К.: Фундація “Суспільність”, 1998.

Матеріали

 

ПРАКТИЧНІ-2020

Практичне заняття №1_2020
Практичне_заняття_№5_Інформація_в_ЦС
Практичне заняття №3 Інформаційне

Тема 2. Інформація (заняття 1) 2020_2021

Пр. №4 Інформаційне право (1)

Практичні 2019-2020:

http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/praktykum-informatsiyne.docx

 

 

 

 

Питання та завдання на МОДУЛЬ.

МОДУЛЬ_Інформаційне право_2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму