Будівельне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5доцент Кметик-Подубінська Х. І.
Гринчак І. В.
Дюкарєва-Бержаніна К. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення основ будівельного права України, правових аспектів архітектурної діяльності, її суб’єктів та об’єктів, здійснення діяльності у сфері будівництва та архітектури, прав та обов’язків суб’єктів архітектурної діяльності, вивчення особливостей інтелектуальної власності у сфері будівництва, особливостей укладення та виконання договорів у сфері будівництва тощо.
Процес будівництва включає творчий процес пошуку архітектурного рішення, і його втілення, координацію дій учасників розробки всіх складових частин проектів по плануванню і впорядкуванню територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення будівельного архітектурного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом. Всі ці проблемні питання будуть предметом вивчення та аналізу студентами в рамках цієї навчальної дисципліни.

Рекомендована література

Базова література

Стукаленко, О. В. (2017). Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі: монографія. К.: Центр учбової літератури.

Халабуденко, О. А. (2018). Будівельне право: деякі методологічні підходи до сфери правової дійсності, яка формується.

Панібудьласка, А. В. (2017). Будівельне право в Україні: актуальні проблеми та перспективи розвитку.

Stéphanie van Gulijk, European architect law: towards a new design. Maklu Publishers, 2009. 250 s.

Seghatoleslam, S. M. (2021, May 9). Architect and Law. https://doi.org/10.31219/osf.io/jpu5d

 

Додаткова література

Kim, J. S. (2018). Filtering Copyright Infringement Analysis in Architectural Works. U. Ill. L. Rev., 281.

Seghatoleslam, Seyed Mohyeddin. Architect and Law. Vol. 2000. Alborz Fardanesh Publisher, 2013.

Shipley, David E. “The Architectural Works Copyright Protection Act at Twenty: Has Full Protection Made a Difference.” J. Intell. Prop. L. 18 (2010): 1.

«Agora Garden». 2020. URL: http://pikabu.ru/story/agora_garden_3932451

«Будинок над водоспадом» американського архітектора Френка Ллойда Райта. URL: http://shnick.com.ua/archives/1036

«Кривий Дім», Сопот, Польща («The Crooked House»). URL: http://allahverdieva.blogspot.com/2015/09/crooked-house.html

15 головних світових шедеврів архітектури деконструктивізму. URL: http://vsviti.com.ua/collections/31977

Андрощук Г. Рушійні сили системи інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності . 2011. № 1. С. 3–13.

Архітектура Львова: Час і стилі. XIII—XXI ст. — Львів : Центр Європи, 2008. — С. 361. — ISBN 978-966-7022-77-8.

Будинок Голованя. URL: https://uk.wikipedia.org/ua

Будинок над водоспадом – одна з кращих будівель за всю історію американської архітектури. URL: http://cikave.org.ua/standartna/budynok-nad-vodospadom-odna-z-kraschyh-budivel-za-vsyu-istoriyu-amerykanskoji-arhitektury/

Будівництво у космосі стане можливим із 3D-принтером. URL: http://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_budivnictvo-u-kosmosi-stane-mozhlivim-iz-3dprinterom/714097

В Китаї збудували будинок за допомогою 3D принтера. URL: http://inspired.com.ua/news/3d-printing-house/

Вербицька А. Твір архітектури як об’єкт авторського права. дисертація канд. юрид. наук: 12.00.03. 2019. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/369/dis_Verbytska%20A.O..pdf

Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа». URL: eprints.kname.edu.ua/35079/1/2013%2074Л%20печ%20%20ЗАПС.pdf

Готель InterContinental Сімао (Китай). URL: http://factosvit.com.ua/gotel-intercontinental-simao-kytaj/

Готель Парус в Дубаї: розкіш в склі та камені. URL: http://amlima.com/recepti/5183-gotel-parus-dubai-rozkish-v-skli-i-kameni.html

Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твір архітектури. URL: http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/avtorskiynaglyad/

Греков Є. Проектна документація як об’єктивна форма втілення творів архітектури. URL: http://www.ilf-ua.com/ua/publications/articles/proektna_dokumentaciya/

Греков Є.А. Авторське право на твори архітектури: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2007. 20 с.

Дубаї – місто майбутнього. URL: http://www.visitdubai.com/uk/articles/future-city

Застосування 3D принтера у Будівництві. URL: http://prusa.com.ua

Інтелектуальне право України. За заг. ред. проф. О.С. Яворської. Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. 608с.

Історія розвитку зарубіжного будівництва. URL: http://ingeniar.at.ua/index/0-23

Кметик-Подубінська Х.І. ТВІР АРХІТЕКТУРИ ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА. Вісник Львівського Університету. Серія Юридична. 2022. № 74. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/issue/archive

Концертний зал у Лос-Анджелесі та Музей музики в Сіетлі Френк Гері. URL: http://www.liveinternet.ru/community/4989775/post275497498/

Косович В. М. Авторське право на об’єкти архітектурної діяльності: колізії і конкуренції норм. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2022. № 3. URL: https://reicst.com.ua/pmtl/issue/view/issue_3_2022

Мечеть шейха Заїда. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мечеть_шейха_Заїда

Миронець І.М. Поняття будівництва і капітального будівництва. URL: http://3umf.com/doc/4831/

Миронець, І. М. (2012). Адміністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні (Doctoral dissertation, Київ, 2012).

Новицький О.П. Інтелектуальна власність в будівництві. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/…/novyckyyintelektualnavlasnistvbudivnyctvi.pdf

Писаєва О.В. Деякі особливості ліцензійного договору на використання об’єктів патентного права в будівництві. URL: http://www.ndiiv.org.ua/Files2/2014_6/10.pdf

Побудовані на століття: розуміння сейсмостійкого будівництва. URL: http://it-ua.info/news/2015/07/07/pobudovan-na-stolttya-rozumnnya-seysmostykogo-budvnictva.html

Стукаленко О.В. Місце будівельного права в системі права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 37. Том 3. Ужгород, 2016. С.25-27.

Сучасні комп’ютерні системи та технології в будівництві та архітектурі. URL: http://ekit.org.ua/uk/content/suchasni-kompyuterni-systemy-ta-tehnologiyi-v-budivnyctvi-ta-arhitekturi

Тарасенко Х. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності у сфері будівництва. Центр дослідження інтелектуального права. Львів, 2017. 226 с.

Тарасенко, Х.  Право на використання об’єктів інтелектуальної власності у сфері архітектури. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право 70 (2022): 203-209.

Топ-5 найбільш незвичайних будинків світу. URL: http://women-territory.in.ua/provse/216-top-5-najblsh-nezvichajnix-budinkv-svtu.html

Хазін В.Й., Хазін С.В. Досвід автоматизації проектних робіт у будівельній галузі. 2010.

Матеріали

Практикум

Тема_1 Тема_1_практичне

Тема_2 Тема_2_практичне

Тема_3_Тема_3_практичне

Тема_4_5_Тема_4_5_практичне

Тема_6_8_Тема_6_8_практичне

Модуль_2022_модуль_2022_Будівельне право

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус