Правове регулювання містобудівної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Школик А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Хлібороб Н. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у сфері містобудівної діяльності, захищати права та інтереси учасників правовідносин у сфері містобудівного права.

Метою вивчення вибіркової дисципліни:
• формування знань про сферу містобудівної діяльності;
• підвищення рівня компетенції з питань правового регулювання планування та забудови територій;
• набуття практичних навичок у сфері захисту прав суб’єктів правовідносин у сфері містобудівної діяльності

Завдання:
• розуміти принципи та завдання правового регулювання сфери містобудівної діяльності;
• знати процедури надання дозвільних документів у сфері містобудівної діяльності;
• виявляти проблеми та перешкоди при здійсненні контрольних процедур у сфері містобудівної діяльності;
• розуміти сутність та перспективи подальшого удосконалення сфери містобудівної діяльності;
• володіти навичками ефективного пошуку інформації у відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації;
• набути практичні навики підготовки юридичних документів у сфері містобудівної діяльності

Рекомендована література

1. Беломєсяцев А. Б. Правові основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К., 2006. – 544 с.
2. Бондаренко І. В. Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення / І. В. Бондаренко, Л. М. Доля, І. В. Рогатюк // Київський науково-практичний журнал. – 2003. – № 40–44. – С. 149–159.
3. Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності / О Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С.34–38.
4. Ізарова І. Містобудівне право як галузь права / І. Ізарова // Право України. – 2011. – № 7. – С. 229–234.
5. Єрмоленко В. Містобудівне право в системі права України. // Право. Людина. Довкілля. – 2019. № 4. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/article/view/law2019.04.010
6. Квасніцька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку / Квасніцька О. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7 (151). – С. 12–14.
7. Кропачева А. В. История развития административно-правового регулирования строительной деятельности / А. В. Кропачева // Современное право. – 2010. – № 2. – С. 156–162.
8. Рибак К.О. Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / К.О. Рибак: Київ нац. Ун-т імені Тараса Шевченка. – К.: 2018. – 18 с.
9. Ріпенко А. До питання правового регулювання забудови та благоустрою територій міст України // Право України. – 2010. – № 1. – С.218-222.
10. Смоляр И. М. Градостроительное право. Теоретические основы / Труды РААСН. М., 2000. – 112 с.

Інтернет ресурси:
11. Державної інспекції архітектури та містобудування України
https://dabi.gov.ua
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2899791-nabrali-cinnosti-postanovi-uradu-pro-likvidaciu-dabi.html
Реформи державного архітектурно-будівельного контролю https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3165884-diam-zamist-dabi-a-so-krim-nazvi-zminitsa-v-budivelnomu-kontroli.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус