Правове регулювання містобудівної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Заболотна Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Заболотна Г. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є формування і розвиток професійної компетентності студентів у галузі містобудівної діяльності. В межах навчальної дисципліни викладається правове регулювання здійснення містобудівної діяльності в Україні, визначаються суб’єкти містобудівної діяльності, правове регулювання планування, проектування територій, виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; здійснення контрольних процедур, основи юридичної відповідальності у сфері містобудування.

Рекомендована література

Рекомендована література:
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1 Загальна частина / Ред.колегія: В.Б. Авер‘янов (голова) та ін. – К.: ТОВ Видавництво«Юридична думка». – 2007., Том 2. Особлива частина. К.: ТОВ «Видавництво «Юридичнадумка». – 2007.
2. Бондаренко І. В. Правове забезпечення діяльності у сфері будівництва: недоліки та шляхи удосконалення / І. В. Бондаренко, Л. М. Доля, І. В. Рогатюк // Київський науково-практичний журнал. – 2003. – № 40–44. – С. 149–159.
3. Бондаренко О. М. Напрями та шляхи посилення державного архітектурно-будівельного контролю / О. М. Бондаренко, А. Ф. Григор // Будівництво. – 2006. – № 10. – С. 13-14.
4. Бутаева Е. М. Система законодательства, регулирующего правоотношения в сфере градостроительства: принципы, структура, проблемы и тенденции развития / Е. М. Бутаева // Современное право. – 2009. – № 5. – С.49–53.
5. Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності / О Віхров // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С.34–38.
6. Галіцина Н. В. Ліцензування господарської діяльності як адміністративна процедура / Н. В. Галіцина // Право і безпека. – 2010. – № 5 (37). – С. 255–259.
7. Городок Н. В. Щодо окремих питань ліцензування будівельної діяльності / Н. В. Городок // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 2. – С. 145-149.
8. Ізарова І. Містобудівне право як галузь права / І. Ізарова // Право України. – 2011. – № 7. – С. 229–234.
9. Квасніцька О. Містобудівне законодавство України: проблеми та перспективи розвитку / Квасніцька О. // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 7 (151). – С. 12–14.
10. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник /За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.ї
11. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Львів, 2011. – 150 с.

Матеріали

НМК_регулювання_містобудування_2017

Правове регулювання містобудівної діяльності_Лекція 1

Правове регулювання містобудівної діяльності_Лекція 2

Правове регулювання містобудівної діяльності_Лекція 3

план практичних_Правове регулювання містобудівної діяльності

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму