Гендерна рівність та права жінок (загальноуніверситетська дисципліна)

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Паславська Н. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Паславська Н. Т.

Опис курсу

Курс призначений для студентів/-ок правників та покликаний комплексно розкрити питання гендерної рівності та прав жінок в Україні. Створення цієї навчальної програми відбулося за ініціативи Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» з метою формування гендерно-чутливого студентського юридичного середовища. Адже неможливо вивчати законодавство без аналізу його впливу на жінок та чоловіків, неможливо аналізувати судову практику у справах, що стосуються гендерно-обумовленого насильства без розуміння природи цього явища, що власне і вивчається у рамках пропонованого навчального курсу. Студенти/-ки вивчаючи правові аспекти захисту прав постраждалих від сексуальних домагань, зґвалтування, гендерної дискримінації повинні розуміти механізми захисту, аналізувати недоліки законодавства щоб впливати на його зміну та зміну судової практики.

Рекомендована література

Основна література:
1. Г. Федькович, Р. Поцюрко, І. Трохим, М. Чумало, «Ґендерна та вікова дискримінація на ринку праці в Україні: порівняльний аналіз законодавства, дослідження та моніторинг,досвід громадянського представництва», Львів, 2006 р.

2. Ґендерні медійні практики: Навчальний посібник із ґендерної рівності та недискримінації для студентів вищих навчальних закладів/ /Колектив авто- рів. – Київ, 2014. – 206 с. – Загальна редакція: Сергій Штурхецький. https://www.osce.org/uk/ukraine/284966?download=true 

3. Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерною дискримінацією: 
збірка кращих практик / Упорядники: Олена Уварова, Марія Ясеновська. – 
Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 192 с. 

4. Енн Скейл «Фемінізм у праві: активізм, юридична практика та правника теорія» // «Видаництво», 2019.


Додаткова література:
5. Марценюк Тамара. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток аналітичних центрів. Київ, 2014
6. Мішель Фуко. Наглядати і карати. Київ: Основи, 1998. 392 с.
7. Кауфман Майкл, Кіммел Майкл. Чоловіки про фемінізм / Пер. О. Любарська. Київ: Книголав, 2019.
8. Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві 
України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науково-практичний посібник / О. В . Харитонова. – Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2018. – 344 с. 


Інтернет-джерела:
9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979, ратифікована Україною 15.05.2009 // Ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
10. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: ратифікований 19.10.1973 // Ресурс: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_042
11. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 01.01.2006 року; посилання на інтернет-ресурс – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
12. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 04.10.2012 року; посилання на інтернет-ресурс – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус