Публічне адміністрування у сфері господарювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Заболотна Г. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Заболотна Г. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є формування і розвиток професійної компетентності студентів у сфері публічного адміністрування у сфері господарювання. В межах навчальної дисципліни студенти ознайомлюються з теоретико-правовими основами публічного адміністрування в сфері господарювання, характеризують окремі види публічного адміністрування в сфері господарювання, визначають правове забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання у відносинах з органами публічної адміністрації.

Рекомендована література

Рекомендована література:
1. Авер’янов В.Б., Бояринцева М.А., Кресіна І. А., Лук‘янець Д. М. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно – правове забезпечення реалізації та захисту / за заг.ред. В.Б.Авер‘янова. К: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007.
2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник Тимощук В.П.. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
3. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів /
[Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – Київ, 2015. – 428 с.
4. Виконавча влада і адміністративне право (За заг.ред. В.Б. Авер‘янова). – Київ:Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
5. Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 2. – С. 43-51.
6. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: Навчальний посібник /За загальною редакцією Р.С. Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.ї
7. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Львів, 2011. – 150 с.
8. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичнихфакультетів та факультетів міжнародних відносин. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308с.

Матеріали

НМК_ Публічне адміністрування в сфері господарювання

Публічне адміністрування у сфері господарювання_Лекція 1

Правові основи регуляторної політики у сфері господарської діяльності_лекція

Публічне_адміністрування_у_сфері_господарювання_ПРАКТИКУМ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму