Публічне адміністрування у сфері підприємництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Хлібороб Н. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Хлібороб Н. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у сфері підприємництва.
Тому у курсі представлено огляд концепцій публічного адміністрування, а також процесів та інструментів, які потрібні для захисту прав суб’єктів господарювання. Особливу увагу приділено електронним сервісам для суб’єктів господарювання, як зручному та швидкому способу отримання публічних послуг. Студенти під час занять зможуть освоїти практичні навики взаємодії з органами публічної адміністрації та отримання адміністративних послуг, оволодіти основними інструментами правозахисту прав підприємців у відносинах з публічною адміністрацією.

Рекомендована література

1. Публічне адміністрування у сфері господарювання : навч. посібник [для студентів юридичних факультетів] / Н. Хлібороб, А. Школик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 388 с.
2. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Львів, 2011. – 150 с.

Інтернет ресурси:
1. Єдиний державний портал адміністративних послуг https://my.gov.ua/
2. Портал Державних послуг https://igov.gov.ua/1
3. Електронні сервіси Міністерства юстиції України https://kap.minjust.gov.ua
4. Онлайн Будинок Юстиції https://online.minjust.gov.ua/
5. Портал електронних послуг Державної служби України з надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/
6. Електронні адміністративні послуги у сфері діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування https://e-dabi.gov.ua
7. Електронні сервіси Державного земельного кадастру https://e.land.gov.ua/services
8. Послуги державної міграційної служби https://dmsu.gov.ua/services/online.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус