Співпраця з ЄС щодо міграції, біженців та боротьби із злочинністю

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9доцент Решота В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Співпраця з ЄС щодо міграції, біженців та боротьби із злочинністю» покликана поглибити теоретичні знання студентів у сфері співпраці з ЄС у сфері міграції, біженців та боротьби зі злочинністю, що виникає у процесі міграції, закріпити основні знання у сфері міграційного права ЄС та України, проаналізувати актуальні проблеми у сфері міграції та криза, що спровокована сучасними міграційними процесами у світі та в ЄС. Курс має на меті розкрити основні проблеми сучасних міграційних процесів у світі та Європі. У результаті вивчення курсу студенти отримають знання міжнародного, європейського права та права України у сфері міграції, біженців, притулку. У плані навчального курсу також розкриваються питання зв’язку злочинності із міграційними процесами.

Мова викладання: англійська.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration. – Strasbourg : European Union Agency for Fundamental Rights, 2013. – 260 p.
2. Human rights in Europe: no grounds for complacency / Council of Europe, 2011. – 373 p.

Загальна рекомендована література:

3. Castles, S., Miller, M. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 4th Edition. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2009.
4. Europe Unites: The EU’s Eastern Enlargement / Peter A. Poole. – London : Westport, Conn. : Praeger, 2003. – 211 p.
5. Guild, E., Minderhoud, P., The first decade of EU migration and asylum law, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012.
6. Messer, M., Schroeder, R., Wodak, R. (eds.). Migrations: Interdisciplinary Perspectives. Springer, 2012.
7. Peers, S., Guild, E., Acosta Arcarazo, D., Groenedijk, K., Moreno-Lax, V., (eds.), EU Immigration and Asylum Law (text and commentary). Second edition, Martinus Nijhoff, Leiden, 2012
8. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World / S. Castles, h de Hass, M. J. Miller : The Guilford Press, 2013. – 420 p.
9. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні : Зб. документів. — К.: ВАІТЕ, 2001. — 310 с.
10. Тиндик Н.П. Біженці: невід’ємний елемент сучасного міграційного процесу : монографія. – Львів, 2007. – 608 с.

Матеріали

НМК_співпраця_ЄС_міграції_2017

Annotation

Анотація

Плани практичних

Програма курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму