Критичне юридичне мислення

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816доцент Шандра Р. С., доцент Кахнич В. С.
Бедрій М. М., Левицька Н. О.
Довгань Г. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальна дисципліна «Критичне юридичне мислення» є ключовою для формування у студентів юридичного факультету здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права за допомогою методів критичного мислення, допомагає сформувати системний підхід до розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Коротка анотація курсу

Дисципліна «Критичне юридичне мислення» вибірковою дисципліною зі напрям підготовки «Право» (081) для освітньої програми «Бакалавр права», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу

Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування методів критичного мислення у професійній діяльності юриста. Завдання навчальної дисципліни:

 • освоєння термінологічно-категоріального апарату у сфері критичного мислення;
 • вивчення основних методів критичного мислення та способів їх застосування у практичній юриспруденції;
 • використання методів критичного мислення для аналізу юридичних документів та розв’язання проблемних задач;
 • формування здатності до системного критичного підходу до проблемних юридичних ситуацій та їхнього вирішення;
 • вивчення основ медіа грамотності у професійній діяльності юриста.

Рекомендована література

 1. Боно Э. Латеральное мышление / Э. Боно ; [пер. с англ. П. А. Самсонов]. — Минск : ООО «Попудри», 2005. — 384 с.
 2. Терно С. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 268 с. (Terno_monograph.pdf)
 3. Терно С. Світ критичного мислення: образ та мімікрія / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 27-39 (CTWorld.pdf).
 4. Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. — Х. : Основа, 2008. — 187 с.
 5. Фрейре П. Формування критичної свідомості / Фрейре П. ; [з англ. пер. О. Дем’янчук]. — К. : Юніверс, 2003. — 176 с.
 6. Халперн, Д. Психология критического мышления [Электронный ресурс] Режим доступу.
 7. Штернберг Р. Дж. Интеллект, приносящий успех / Штернберг Р. Дж. ; [пер. с англ.]. — Минск : Попурри, 2000. — 368 с.
 8. Lipman M. Critical thinking: What can it be? / Matthew Lipman. — Institute of Critical Thinking. Resource Publication, 1988. — Series 1. — № 1. — 12 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус