Адміністративно-деліктне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Школик А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Школик А. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у сфері адміністративно-деліктного права, захищати права та інтереси учасників правовідносин у цій сфері.

Рекомендована література

Література:
1. Адміністративно-деліктне право: навч. посібник /В.І. Дьордяй, Н.В.Ігнатко, М.М.Гецко. Ужгород, 2020.
2.Адміністративно-деліктний процес: навч. посібник / В.К. Колпаков, В.В. Гордєєв. Х.: Харків юридичний, 2012.
3.Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні (автор-упорядник О. Банчук). К.: Книги для бізнесу, 2007.
4.. Дембіцька С.Л. Теоретичні проблеми визначення поняття та змісту адміністративної деліктності. // Право і суспільство. 2016. № 2. С. 121-126.
5.Калюжний Р.О., Комзюк А.Т., Погрібний О.О. та ін. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар К.: Правова єдність, 2008.
6.Комзюк А.Т. Адміністративно-деліктне право: деякі актуальні проблеми формування. / Підготовка поліцейських в умовах рфеормування системи МВС України. Харків, 2020. С. 33-352.
7.Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право). К.: Юрінком Інтер, 2008
8.Кузьменко О.В. Адміністративна відповідальність. Курс лекцій К.:Юрінком Інтер, 2015.
9.Лук’янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання. Суми: Університетська книга, 2006.
10. Миколенко О.М. Функції адміністративно-деліктного права (теоретико-правовий аспект). Дис. на здоб наук. д-ра юрид. наук Одеса-Запоріжжя, 2018.
11. Федоров І.О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України. Запоріжжя, 2006. 144 с.

Інтернет ресурси:
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
2. https://reyestr.court.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус