Юридичний самозахист

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які не є фахівцями в галузі права. Мета дисципліни – допомогти студентам освоїти прості та ефективні прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань. Завданням дисципліни є формування у студентів практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій.

Слухачі зокрема зможуть навчитися:

 • як правильно поводитись у випадку затримання поліцією (до зустрічі з адвокатом), обшуку житла, виклику в поліцію чи прокуратуру;
 • як правильно складати звернення до органів державної влади та ін.;
 • як юридично грамотно протидіяти порушенню цивільних, політичних, соціальних (на відпустку, страйк, соц. допомогу тощо) та інших прав;
 • як захиститися від протиправних дій медичних працівників;
 • а також багато іншого.

Рекомендована література

Базова література

 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
 2. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
 3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
 4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 5. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 6. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 7. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 8. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 9. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 10. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016

 

Допоміжна література

 1. Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України): Навч.посібник / В.І.Лебідь, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 154 с.
 2. Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес): Навч.посібник / О.В.Баулін, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 122 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: rada.gov.ua.
 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: president.gov.ua.
 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: kmu.gov.ua.
 4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/
 5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

 

Матеріали

Лекційні та практичні заняття у першому потоці (ЮС 1-3) будуть відбуватися о 11:50-13:10, а у другому потоці (ЮС 4-6) – о 13:30-14:50. Вони будуть відбуватися у дистанційному форматі. Посилання на заняття розміщені на сторінці курсу у Moodle та у групі в Facebook.

Матеріали на практичні заняття знаходяться у системі Moodle. Зареєструватися на курс у Moodle  можна за посиланням: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1060.

Кодове слово: Справедливість

Також курс можна знайти в системі за наступним алгоритмом: юридичний факультет-Кафедра адміністративного та фінансового права-Юридичний самозахист.

Для оперативного отримання та обміну інформацією в умовах дистанційного навчання приєднуйтеся до нашої групи у Facebook.

З викладачами можна сконтактуватись за допомогою електронної пошти.

Розподіл студентів по групах (2022-2023 н.р.):

ЮС 1 та ЮС 4ШАНДРА Роман Станіславович;

ЮС 2 та ЮС 5КАХНИЧ Володимир Степанович;

ЮС 3 та ЮС 6 – ЛЕСИК Оксана Володимирівна (e-mail: oksana_lesyk@icloud.com).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус