Юридичний самозахист

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Бедрій М. М.
Левицька Н. О.

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які не є фахівцями в галузі права. Мета дисципліни – допомогти студентам освоїти прості та ефективні прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань. Завданням дисципліни є формування у студентів практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій. Слухачі зокрема навчаться: як правильно поводитись у випадку затримання поліцією (до зустрічі з адвокатом), обшуку житла, виклику в поліцію чи прокуратуру; як правильно складати звернення до органів державної влади та ін.; як юридично грамотно протидіяти порушенню цивільних, політичних, соціальних (на відпустку, страйк, соц. допомогу тощо) та інших прав.

Рекомендована література

Базова література

 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
 2. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
 3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
 4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 5. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 6. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 7. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 8. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 9. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 10. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016

 

Допоміжна література

 1. Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України): Навч.посібник / В.І.Лебідь, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 154 с.
 2. Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес): Навч.посібник / О.В.Баулін, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 122 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: rada.gov.ua.
 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: president.gov.ua.
 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: kmu.gov.ua.
 4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/
 5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Матеріали

Розподіл по групах:

Потік 1. Заняття відбуваються у понеділок на 4-й парі (13.30-14.50 год.)

Лекції – ауд.110. (по знаменнику)

Практичні заняття (по чисельнику):

ЮС 1.1. – ауд.110 (складається із студентів юридичного факультету).

ЮС 1.2. – ауд.612 (складається із студентів факультетів управління фінансами та бізнесу; електроніки та комп`ютерних технологій, а також фізичного, філологічного та філософського факультетів).

ЮС 1.3.  – ауд.613 (складається із студентів факультету міжнародних відносин; прикладної математики та інформатики).

Потік 2. Заняття відбуваються у четвер на 4-й парі (13.30-14.50 год.)

Лекції – ауд.604 (по знаменнику)

Практичні заняття (по чисельнику):

ЮС 2.1. – ауд.604 (складається із студентів факультету іноземних мов).

ЮС 2.2. – ауд.312 (складається із студентів факультетів: іноземних мов (ІНН); культури і мистецтв; економічного (ЕКФ); журналістики).

ЮС 2.3. – ауд.256. (складається із студентів факультетів: економічного; історичного; географічного).

Увага!!! Протягом вересня буде проводитись начитка лекцій, які відбуватимуться щотижня. Перші практичні заняття відбудуться:

1 потік – 30 вересня;

2  потік – 3 жовтня.

Методичні матеріали для курсу “Юридичний самозахист”:

Практичне занняття. Тема 1 : План ; Зразок 1 ; Зразок 2; Конспект лекціїЛітература 4Література 7 ; Література 9

Практичне занняття. Тема 2 : План ; Додаток 1 ; Додаток 2; Додаток 3.1.; Додаток 3.2.; Додаток 4.1; Додаток 4.2.; Лекція 2. ч.1; Лекція 2. ч.2.

Практичне заняття. Тема 3. : План; Додаток; Додаток 2; Лекція 3.

Практичне заняття. Тема 4. : Презентація.

Питання на модуль за цим посиланням.

Зі списками груп можна ознайомитись за наступним посиланням: http://law.lnu.edu.ua/news/yurydychnyy-samozakhyst-rozpodil-po-hrupakh

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму