Юридичний самозахист

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Шандра Р. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Шандра Р. С.
доцент Кахнич В. С.
Бедрій М. М.
Левицька Н. О.
Гончаров В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які не є фахівцями в галузі права. Мета дисципліни – допомогти студентам освоїти прості та ефективні прийоми юридичного самозахисту від протиправних посягань. Завданням дисципліни є формування у студентів практичних вмінь та навичок юридичного захисту від зловживань правом, правопорушень, посадових зловживань, корупційних та інших протиправних дій.

Слухачі зокрема зможуть навчитися:

 • як правильно поводитись у випадку затримання поліцією (до зустрічі з адвокатом), обшуку житла, виклику в поліцію чи прокуратуру;
 • як правильно складати звернення до органів державної влади та ін.;
 • як юридично грамотно протидіяти порушенню цивільних, політичних, соціальних (на відпустку, страйк, соц. допомогу тощо) та інших прав;
 • як захиститися від протиправних дій медичних працівників;
 • а також багато іншого.

Рекомендована література

Базова література

 1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
 2. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
 3. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
 4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с.
 5. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 6. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 7. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 8. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 9. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 10. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016

 

Допоміжна література

 1. Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне законодавство України): Навч.посібник / В.І.Лебідь, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 154 с.
 2. Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес): Навч.посібник / О.В.Баулін, П.С.Матвєєв, С.П.Матвєєва. – К.: Алерта, 2018. – 122 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: rada.gov.ua.
 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: president.gov.ua.
 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: kmu.gov.ua.
 4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/
 5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

 

Матеріали

Розподіл по групах:

Перший потік: заняття відбуватимуться в понеділок на 4-й парі: чисельник – лекція; знаменник – практичне.

Розподіл груп першого потоку на практичні заняття:

ЮС 1.1  – доц. ШАНДРА Роман Станіславович;

ЮС 1.2 – доц. ГОНЧАРОВ Володимир Вікторович;

ЮС 1.3. – доц. ЛЕВИЦЬКА Надія Олексіївна.

Другий потік: заняття відбуватимуться в четвер на 3-й парі: чисельник – лекція; знаменник – практичне.

Розподіл груп другого потоку на практичні заняття:

ЮС 2.1 – доц. ШАНДРА Роман Станіславович;

ЮС 2.2 – доц. БЕДРІЙ Мар’ян Миронович;

ЮС 2.3. – доц. КАХНИЧ Володимир Степанович.

Комунікація:

Для оперативного отримання та обміну інформацією в умовах дистанційного навчання приєднуйтеся до нашої групи у Facebook.

Щодо форми проведення занять:

Шановні студенти, згідно Інформаційного листа щодо організації освітнього процесу на юридичному факультеті (денна форма) в умовах карантину та «змішаного навчання» лекції та практичні заняття з вибіркових навчальних дисциплін проводитимуться у онлайн. Основною платформою для проведення занять є MicrosoftTeams долучитись до яких ви зможете за допомогою своїх корпоративних скриньок.

Якщо Ви ще не отримали доступ до індивідуальної корпоративної скриньки, звертайтеся: StudHelpOffice365@lnu.edu.ua  

Методичні матеріали для курсу “Юридичний самозахист”:

Практичне заняття. Тема 1 : План ; Зразок 1 ; Зразок 2; Конспект лекціїЛітература 4Література 7 ; Література 9

Практичне занняття. Тема 2 : План ; Додаток 1 ; Додаток 2; Додаток 3.1.; Додаток 3.2.; Додаток 4.1; Додаток 4.2.; Лекція 2. ч.1; Лекція 2. ч.2.

Практичне заняття. Тема 3. : План; Додаток; Додаток 2; Лекція 3.

Практичне заняття. Тема 4. :  План; Додаток 1; Додаток 2; Додаток 3; Презентація.

Практичне заняття. Тема 5. : Презентація.

Питання на модуль за цим посиланням.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус