Управління публічною службою та стандарти ЄС з належного врядування

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Школик А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Школик А. М.

Опис курсу

У курсі студенти ознайомлюються з класичними та сучасними підходами до публічного адміністрування та управління публічною службою у розвинутих державах з метою їх використання в Україні.

Рекомендована література

  1. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти: монографія / за заг. ред. В.Б. Авер‘янова, С. Ф. Демченка. – К.: Преса України, 2010. – 632 с.
  2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / за заг. ред. В.Б. Авер‘янова – К.: Юстініан, 2007. – 288 с.
  3. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В.П. Тимощука, А.М. Школика – К.: Конус-Ю, 2010. – 735 с.
  4. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. / by David Osborne, Ted Gaebler. – MA: Addison-Wesley.1992.
  5. The new public service / by Janet V.Denhardt, Robert B. Denhardt. N.Y., London: M.E. Sharpe, 2011. – 242 c.

Матеріали

НМК_управ_публ_служб_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму