Захист прав учасників дорожнього руху

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб захистити свої права та свободи
або інших осіб від протиправних рішень, дій чи бездіяльності
суб’єктів владних повноважень у сфері безпеки дорожнього руху.
Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та
інструментів, які потрібні для захисту прав та інтересів водіїв,
пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Охорона
прав і свобод учасників дорожнього руху» є ознайомлення
студентів із завданнями набуття практичних навичок захисту прав
учасників дорожнього руху у відносинах з органами Національної
поліції України та іншими суб’єктами владних повноважень з
метою уникнення безпідставного притягнення до
адміністративної відповідальності та відшкодування шкоди,
заподіяної у сфері безпеки дорожнього руху для оволодіння
сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

Основна література:
Закон України «Про дорожній рух»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
Про Правила дорожнього руху Затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п
Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього
руху в Україні на період до 2020 року
https://www.kmu.gov.ua/npas/250145241
Правила Дорожнього Руху України 2020 з коментарями та
ілюстраціями. К.: Монолітт-Bizz, 2020. 218 с.
Додаткова література: Соціальний та економічний захист прав
учасників дорожнього руху: поняття та ознаки / В.А. Головко //
Держава і право. — 2010. — № 48. — С. 293-298. —URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34264.
Право водія на законний розгляд справи // Юридичний практикум,
2016 – лист. 7 https://yvu.com.ua/pravo-vodiya-na-zakonnyj-rozglyadspravy/
Безпека на дорогах vs конституційні права осіб (аналіз Закону про
безпеку дорожнього руху) Юридичний вісник. – 2008. – 20-26
грудня. – № 51 (703). – С. 10-11.
http://www.pravo.org.ua/ua/news/2579-
Відшкодування збитків, заподіяних неналежним експлуатаційним
станом доріг, вулиць, залізничних переїздів
https://court.gov.ua/press/news/829734
Інформаційно-правове забезпечення безпеки дорожнього руху в
Україні: суть та значення / В. Ю. Микулець // Часопис
Національного університету «Острозька академія». Серія
«Право». – 2014. – No2(10) : [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/ 14mvystz.pdf
Пропозиції щодо реформування державної системи управління
безпекою дорожнього руху в Україні
http://tur.org.ua/sites/default/files/reformuvannya_sistemi_upravlinny
a_bdr_0.pdf
Краткое содержание лучших практик в сфере дорожной
безопасности среди Европейских стран
http://tur.org.ua/sites/default/files/krashchi_praktiki_u_sferi_dtp.pdf
Безпека дорожнього руху Пріоритети для ЄС у 2017 році
http://tur.org.ua/sites/default/files/road-safety-priorities-for-the-eu-in-
2017_malta_ua.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус