Адміністративні послуги

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Хлібороб Н. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб практикувати у сфері адміністративних послуг.
Тому у курсі представлено огляд концепції сервісної держави, е-послуг, проекту «Дія» так і процесів та інструментів, які потрібні для отримання адміністративних послуг. Особливу увагу приділено електронним адміністративним послугам, як зручному та швидкому способу отримання публічних послуг. Студенти під час занять зможуть освоїти практичні навики взаємодії з органами публічної адміністрації та отримання адміністративних послуг.

Дисципліна є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності право для освітньої програми «Бакалавр» , яка викладається в 4
семестрі в обсязі 3 (90год) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни:
• формування знань про сферу адміністративних послуг;
• підвищення рівня компетенції з питань правового регулювання якості та доступності адміністративних послуг;
• набуття практичних навичок у сфері адміністративних послуг, зокрема, практики отримання реєстраційних та інших видів адміністративних послуг.

Завдання:
• розуміти сутність та зміст адміністративних послуг;
• вміти структурувати адміністративні процедури, визначати етапи процедури адміністративних послуг;
• виявляти проблеми та перешкоди для якісного надання адміністративних послуг;
• розуміти сутність та перспективи розвитку системи адміністративних послуг;
• володіти навичками ефективного пошуку інформації у відкритих джерелах даних та аналізу отриманої інформації;
• набути практичні навики отримання електронних адміністративних послуг

Рекомендована література

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник Тимощук В.П.. – К.: Факт, 2003. – 496 с.
2. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування. Збірник матеріалів / [Тимощук В.П., Добрянська Н.Л., Курінний О.В., Школьний Є.О. та ін.] / Заг. ред. Тимощука В.П., Курінного О.В. – Київ, 2015. – 428 с.
3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М. – 392 с.
4. Отримання дозволів у підприємницькій діяльності / Лиско Г.О., Сало Л.Б., Хлібороб Н.Є., Школик А.М. – Львів, 2011. – 150 с.
5. Тимощук. В. Адміністративні послуги. Навчальний посібник. Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO” – К.: ТОВ “Софія-А”. – 2012. – 104 с. 26. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / За заг. рнед.. Тимощука В.П. – Київ, 2010. – 440 с.
6. Надання адміністративних послуг у муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / В.Тимощук / Асоціація міст України – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 124 с. http://pravo.org.ua/img/books/files/14586530662015_admin_service.pdf

Інтернет ресурси:
1. Єдиний державний портал адміністративних послуг https://my.gov.ua/
2. Портал Державних послуг https://igov.gov.ua/1
3. Електронні сервіси Міністерства юстиції України https://kap.minjust.gov.ua
4. Онлайн Будинок Юстиції https://online.minjust.gov.ua/
5. Електронні адміністративні послуги Міністерства екології та природних ресурсів України http://e-eco.gov.ua
6. Портал електронних послуг Державної служби України з надзвичайних ситуацій https://e-services.dsns.gov.ua/
7. Електронні адміністративні послуги Міністерства внутрішніх справ України http://odk.mvs.gov.ua/
8. Електронні адміністративні послуги у сфері діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції https://e-dabi.gov.ua
9. Електронні сервіси Державного земельного кадастру https://e.land.gov.ua/services
10. Послуги державної міграційної служби https://dmsu.gov.ua/services/online.html
11. Онлайн сервіс із заповнення заяви для оформлення біометричних паспортів https://dmsu.gov.ua/services/qr.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус