Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8доцент Федущак-Паславська Г. М.

Опис курсу

«Способи і форми прийняття рішення: юридичний і психологічний аспекти» – вибіркова навчальна дисципліна, яка вивчає засоби,способи і форми  прийняття рішень, акцентуючи на механізмі та мотивах цього процесу, та його оформленні у письмових документах. Студенти поглиблено вивчають правову природу та філософські засади принципів одностайності, гегемонії та більшості, якими керуються групи(спілки, спільноти, суспільства), ухвалюючи рішення. Формуючи правову свідомість сучасного українського правника, навчальний курс також має на меті сприяти усвідомленим рішенням у фаховій діяльності і загалом.

Рекомендована література

 1. Англійська система правосуддя. Фонд Європейського права лорда Слинна//slynn-foundation.org/wp-content/uploads/2014/07/The-English-system-of-justice-Ukrainian-judiciary-seminars-Ukrainian-version.pdf
 2. Закон України Про Конституційний Суд України // Про Конституційний Суд Укр… | від 13.07.2017 № 2136-VIII (rada.gov.ua)
 3. Закон України Про регламент Верховної Ради України://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1861-17
 4. Кодекс адміністративного судочинства України// Кодекс адміністративного суд… | від 06.07.2005 № 2747-IV (rada.gov.ua)
 5. Конгрес США https://uk.wikipedia.org/wiki/Конгрес_США
 6. Конституційне право України /Чушенко В.І., Заяць І.Я. Підруч.-К.:Видавничий Дім «Ін Юре». 2007.-488 с.
 7. Конституція України//zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр
 8. Кравчук М.А. Історико-правові аспекти судового розсуду(дискреції). Наук.Вісник Ужгород.націон.ун-ту, 2015, с.21-24
 9. Кримінальний Процесуальний Кодекс України//zakon.rada.gov.ua/laws/main/4651-17
 10. Левенець Б. Моделі судового правозастосування Великобританії та США // Підприємництво, господарство і право. – № 1. – 2020.
 11. Методи прийняття рішень у міжнародних організаціях://studopedia.ru/12_152283_ponyattya-prosta-parlamentska-konstitutsiyna-absolyutna-bilshist.html
 12. Мягкий А.В. Прийняття рішень загальними зборами товариств кваліфікованою більшістю голосів //www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjet_7Ano_mAhXksIsKHY9tAvQQFjAIegQIARAC&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Fopac%2Fsearch.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2FVznu%255FJur%255F2014%255F4%25282%2529%255F%255F25%252Epdf&usg=AOvVaw08KO2hnPnNO_YhOSHGW6LH
 13. Особливості судочинства Англії: підсумки онлайн інтерв’ю з англійським соліситором, 29 квіт.2021 р. //uba.ua/ukr/news/8450/
 14. Парламент Великобританії//ru.wikipedia.org/wiki/Парламент_Великобритании
 15. Поняття «проста парламентська, конституційна, абсолютна більшість//studopedia.ru/12_152283_ponyattya-prosta-parlamentska-konstitutsiyna-absolyutna-bilshist.html
 16. Правила більшості, за якими ухвалюються рішення парламенту//pidruchniki.com/83502/pravo/pravila_bilshosti_uhvalyuyutsya_rishennya_parlamentu
 17. Правова система США//uk.wikipedia.org/wiki/Правова_система_США
 18. Старосольський Володимир. Принцип більшості/ Пер. з нім. Костянтина Поліщука; вступна стаття Станіслава Стемпєня; автор проекту і упорядник Михайло Петрів. – Львів:Вид-во «Літопис», 2018. – 312 с.
 19. Статут ООН//www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf
 20. Судоустрій Сполучених Штатів Америки //pidruchniki.com/1728092454476/pravo/sudoustriy_spoluchenih_shtativ_ameriki
 21. Федущак-Паславаська Г.М. Аристократ духу(до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського)//Вісник ЛНУ ім. І. Франка. – Вип. 68. – Львів, 2019. – С. 264-275;
 22. Федущак-Паславаська Г.М. Значення Римського права для формування правосвідомості сучасного українського правника//Zeszyty naukowe uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnizca. Zeszyt 107/ 2019. Prawo 26. C. 40-49;
 23. Федущак-Паславаська Г.М.Основні політично-правові ідеї Володимира Старосольського у «Das Majoritatsprinzip»//Ювілейний збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народження.-Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 396 с.С.186-195;
 24. Федущак-Паславаська Г.М. Способи прийняття рішення//Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХVI регіональної науково-практичної конференції Львівського Університету. Львів.- 2020. У 2-х ч.,Ч. 1. С. 68-70 (6-7. 02. 2020);
 25. Формула для ухвалення законів. Українська та світова практика суттєво різняться//expres.online/archive/main/2018/03/12/287369-formula-226-chomu-ne-pracyuye-nayvazhlyvishyy-mehanizm-uhvalennya-rishen
 26. Цивільний Процесуальний Кодекс України://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1618-15
 27. Bingham T.The Discretion of the Judge Discretion of the Judge – Oxford Scholarship Online //oxford.universitypressscholarship.com › …
 28. Craig P. The law, fact and discretion in the UC, EU and the USA //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJrI2FpZv5AhUIiYsKHRWiCwgQFnoECC4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sciencespo.fr%2Fchaire-madp%2Fsites%2Fsciencespo.fr.chaire-madp%2Ffiles%2Fpaul_craig.pdf&usg=AOvVaw31dMmAtzAMTMbwFHeX7TJi
 29. Isaacs N. THE LIMITS OF JUDICIAL DISCRETION//www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFouTOq5v5AhUSAxAIHUbBDbkQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F127663583.pdf&usg=AOvVaw2aGAGzMtIKmQ2oI_LO7RRR
 30. Koncewicz T.T. Filozofia europejskiego wymiaru sprawiedliwości. O ewolucji fundamentów unijnego porządku prawnego. – Wolters Kluwer. – 2020.
 31. Piniazek A. Demokratyczne panstwo prawne. Przemysl. 1999.
 32. Zonay T.A. Judicial discretion definition //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJrI2FpZv5AhUIiYsKHRWiCwgQFnoECCkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.judges.org%2Fnews-and-info%2Fjudicial-news-judicial-discretion-guidelines%2F&usg=AOvVaw3B-AwWuauqsWhjYRO3fX19

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус