Історія розвитку європейського права

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік
1Немає

Опис курсу

«Історія розвитку європейського права» – навчальна дисципліна, яка вивчає процес становлення і розвитку основних цінностей ЄС та правову природу європейських інституційякі покликані їх реалізовувати. У процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають процес становлення ідеї європейської єдності та місце у ньому ідей грецького і римського стоїцизму. 

 

 

Метою вивчення дисципліни  є ознайомлення студентів з процесом становлення і розвитку основних цінностей Європейського Союзу та з правовоє природою європейських інституцій, які покликані забезпечувати їх реалізацію.  

Цілі курсу  

– виділити основні етапи розвитку європейського права; 

– виявити закономірності та особливості формування органів, які покликані реалізовувати цінності ЄС; 

– розкрити особливості судочинства у ЄС. 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус