Римське приватне право

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
216доцент Федущак-Паславська Г. М.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
216доцент Федущак-Паславська Г. М.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
216доцент Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
216доцент Коваль А. Ф.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЮРД-11доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-12доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-13доцент Коваль А. Ф.
ЮРД-14доцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-15доцент Липитчук О. В.
ЮРД-16доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-17доцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-18доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-19доцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Адоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Бдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1Вдоцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-1Гдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1Ддоцент Липитчук О. В.
ЮРД-3доцент Моряк-Протопопова Х. М.

Опис курсу

«Римське приватне право» – навчальна дисципліна, яка вивчає процес становлення і розвитку основних інститутів приватного права у правовій системі Римської держави. У процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають правову природу інститутів сучасного приватного права країн західної правової традиції, що дає змогу не лише розуміти сучасні тенденції розвитку правових систем сучасності, а й визначати тенденеції та перспективи їх розвитку.    Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння українськими студентами-юристами  понять, категорій, усталених  формулювань сучасної європейської юриспруденції латинською мовою.

Рекомендована література

 1. Бартошек М. Римское право : (Понятия , термины, определения) : Пер. с чешск. – М., 1989.
 2. Лоський К. Історія і система римського приватного права . – К.: Відень : 1921. – Т. 1 : Історія джерел римського права.
 3. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 24 трав. 2013 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – О. : Фенікс, 2013. – 364 c. – укp.
 4. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 трав. 2015 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; уклад.: Б. В. Фасій, упоряд.: І. В. Давидова, К. І. Спасова; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, – укp.
 5. Римське право та правова культура Європи [Текст] / ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца ; Люблінський католицький ун-т Іоана Павла ІІ, Люблінська школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького ун-ту, 2008. – 141 c. (з дод.). – (Співпраця Університетів підтримуюча розвиток регіонів – люблінського та львівського).
 6. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Римське право і сучасність”: актуальна проблема, 27 трав. 2016 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад. “, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад. Б. В. Фасій]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 263 с. – (Декада “Десять кроків до Європи”).
 7. Франчози Дж. Институционный курс римского права / Пер. с итал., – М., 2004.
 8. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи : західна традиція . – Одеса, 2001.
 9. Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу // Часопис цивілістики. 2015.Вип.18. с.164-170.
 10. Чубатий Н. Огляд історії українського права . – Мюнхен – Київ , 1994.
 11. Штефан О.О. Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах // Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.2020. с. 87-94.
 12. Юркевич П. Історія філософії права . Філософія права . Філософський щоденник. – К., 2000.

Матеріали

Анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус