Історія держави і права зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Кольбенко А. В.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
148професор Тищик Б. Й.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
148доцент Федущак-Паславська Г. М.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
148доцент Липитчук О. В.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
148доцент Липитчук О. В.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЮРД-11доцент Кольбенко А. В.
ЮРД-12професор Тищик Б. Й.
ЮРД-13доцент Коваль А. Ф.
ЮРД-14професор Тищик Б. Й.
ЮРД-15доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-16Гутів Б. І.
ЮРД-17доцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-18доцент Липитчук О. В.
ЮРД-19доцент Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-1Адоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Бдоцент Кольбенко А. В.
ЮРД-1ВГутів Б. І.
ЮРД-1Гдоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Ддоцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-3Гутів Б. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Історія держави і права зарубіжних країн» покликана поглибити знання студентів щодо закономірностей та особливостей виникнення, становлення та розвитку державно-правових інститутів в зарубіжних країнах. Вивчаючи історію держави і права зарубіжних країн, студент розширює та збагачує знання про історико-правові передумови та причини виникнення різних країн світу, про основні пам’ятки права різних країн світу, про особливості державного і суспільного устрою права у зарубіжних країнах. При цьому слід врахувати, що історія держави і права зарубіжних країн має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає розуміння сучасних суспільно – політичних і державно – правових явищ та інститутів, допомагає у минулому знаходити історичні корені сучасності, у якійсь мірі передбачити майбутнє цих явищ, з’ясувати роль сучасної держави і права у суспільстві, їх соціальну значимість.

Рекомендована література

• Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. /За ред. докт. Наук, проф., чл..-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2002.
• Історія держави і права зарубіжних країн:правові джерела./упорядник Г. І.Трофанчук. – Київ: Юрінком Інтер, 2008.
• Крестовська H.М., Цвіркун О.Ф. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія-практикум .-Харків: Одісей, 2010.
• Хрестоматія з Історії держави і права зарубіжних країн: у 2 томах./ /За ред. докт. юр. наук, проф., чл.-кор. АПрН України В.Д. Гончаренка – Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 1998.
• Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія – Київ: Вентурі,1995.
♦ Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ:-Україна, 1999.
♦Бостан Л.М., Бостан С.К., Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальн. посібник – K.: Центр, учбової л – ри , 2008.
♦ Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Істина, 2005.
♦ Джуджа О.M., Калиновський B.C. і ін. Історія держави і права зарубіжних країн.-Київ.: Атіка, 2006.
• Історія держави і права зарубіжних країн(Середні віки)/ Під ред проф. Тищика Б.Й. – Л: Світ, 2006.
♦ Качур В.О. Суспільно-політичний устрій Канади в XVII-60-x роках ХІХст. – К.: Магісір – XXI ст.,2008.
♦ Макарчук B.C. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник.- K.: Атіка , 2007.
♦ Орач Є.М., Тищик Б.Й. Римське приватне право.- К.: «ІнЮре», 2012.
♦ Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник . – К.: Вид. дім «Ін Юре» , 2003.
♦Тищик Б.И. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Навч. посібник. – Л: Світ, 2001.
♦ Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній Новий час). Навч. посібник. – Л: Світ, 2006.
♦ Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (XVII – 1918 р.). Навч. посібник. – Л: Світ, 2013.
♦ Тищик Б.И. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2016.
♦ Тищик Б.И. Італія: історія держави і права. (V – поч. ХХІ ст.). – Навч. посібник. – Л: Світ, 2015.
♦ Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. початок XXI ст.).- Львів – Тріада плюс, 2011.
♦ Тищик Б.Й. Польща: історія державності і права (X ст. початок XXI ст.).- Львів – Світ, 2012.
♦ Тищик Б.Й. Італія: історія державності і права (V ст. початок XXI ст.).- Львів – Світ, 2015.
♦ Тищик Велика Британія: історія державності і права (І ст. до н.е. початок ХХІст.).-Львів-Світ, 2016.
♦ Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник .- K.: Вища школа, 1994.
♦ Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник. K.: Венгурі. 1994.
♦ Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М.: Юрид. лит-ра, 1980.
♦ Ванечек В. История государства і права Чехословакии. – М.:Юрид. лит.-ра. І 976.
♦ Крылова Н.С. Английское государство. – М.: Наука, 1981.
♦ Міщенко О. Туреччина: від імперії до Республіки (1914-1945рр.). – Херсон, 2000.
♦ Тищик Б.Й. Держава і право Стародавнього Риму .Навч. посібник.- Л.:Вид. Льв. ун-ту. 1998.
♦ Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро – Угорщини ( X ст. – 1918 p.).Навч. посібник .- Л:Вид. юрид. ф-ту, 2001.
♦ Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини/1917-1945/.-Л.:Вид.-во Львів ун-ту. 1973.
♦ Тищик Б.Й. Історія держави і права Франції (1789-1918рр.) Навч. посібник Л: ЛНУ 2008.
♦ Тищик Б.Й. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки (ХVІст.-1918р.) Навч. посібник – Л: ЛНУ 2007.
♦ Балух В.О., Коцур В.П. історія Стародавнього Риму.-Чернівці: книги ХХІ,2005.
♦ Войтович Л., Овсіньський Ю., Чорний М. Medium aevum: Середні віки. Підручник. – Л.:Тріада плюс, 2010
♦ Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 роки. Навч. посібник,- K.: Либідь, 2004.
♦ Джеджула К.О. Історія Франції. – К. : Рад. шк., 1954.
♦ Історія стародавнього світу / За ред. Ю.С. Крушкол. – К. : Вища школа. 1976. ♦ Крип’якевич І. Всесвітня історія. У трьох книгах. – К. Либідь , 1995.
♦ Лінч Джозеф. Середньовічна церква.. – Київ: Основи , 1994.
♦ Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 – початок ст.)/3а ред. проф. М. Швагуляка. – Львів: Тріада плюс, 2011.
♦ Сухий О.Історія Бельгії. – Л.: Піраміда, 2005.
♦ Ратиани Г.М. Франция: Судьба двух республик / Отв. ред. Ю.Н. Панков. – М.: Мысль, 1980.
♦ Тойнбі А. Дослідження історії: у 2-х т.: – Київ: Основи, 1995.
♦ Яровий В. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн XX
століття. Підручник. – Л.: Генеза, 2009.

Матеріали

Анотація

Плани семінарських занять 2021/2022

НОРМАТИВНА-ПРОГРАМА

Модуль_Історія держави і права зарубіжних країн_Перелік питань

Питання на іспит з історії держави і права зарубіжних країн 2021/2022 н.р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус