Спортивне право

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Ригіна О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Ригіна О. М., Бедрій М. М.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Спорт відіграє важливу роль в забезпеченні та охороні здоров’я нації і всього людства як ефективний засіб розвитку особистості, профілактики наркоспоживання, алкоголізму, токсикоманії, злочинності неповнолітніх. Сьогодні термін «спортивне право» практично не використовується в українській правовій літературі, але є правові норми, які стосуються різних галузей сучасного права і регулюють відносини у сфері фізкультурно-спортивних і прилеглих до них правовідносин. Ці правові норми регулюють питання державного управління в галузі спорту, спортивної діяльності, визначають окремі види спорту, правовий статус суб’єктів спортивних правовідносин, функціонування спортивних об’єктів, регулюють забезпечення безпеки їх експлуатації, безпеки проведення спортивних заходів, регламентують питання спортивного судочинства, спортивних спорів, встановлюють систему заборон і обмежень у спорті, відповідальність у спорті, питання інтелектуальної власності у спорті, охорони здоров’я спортсменів і боротьби зі вживанням допінгу, правове регулювання трудових відносин у спорті тощо. Спортивне право – це нова комплексна галузь права, знання якої необхідне у майбутній професійній діяльності, зокрема під час здійснення адвокатської діяльності, захисту прав та представництва інтересів спортсменів.

Результати навчання:

знати:

 • особливості правового регулювання в галузі спорту Україні;
 • правовий статус суб’єктів спортивних правовідносин;
 • правовий статус, функціонування спортивних об’єктів, забезпечення безпеки їх експлуатації;
 • правове регулювання організації та проведення спортивних заходів, забезпечення їх безпеки;
 • правове регулювання спортивного судочинства і процедури розгляду спортивних спорів;
 • систему заборон і обмежень у спорті, відповідальність у спорті;
 • питання інтелектуальної власності щодо відео-, аудіо, та інтернет-трансляції спортивних заходів;
 • питання оподаткування в галузі спорту;
 • питання охорони здоров’я спортсменів і боротьби зі вживанням допінгу;
 • питання попередження хуліганства спортивних уболівальників;
 • правове регулювання трудових відносин у спорті.

вміти:

 • вільно користуватися отриманими знаннями і застосовувати їх на практиці.

Рекомендована література

Закон України про фізичну культуру та спорт ; Закон України про антидопінговий контроль у спорті; Моргунов О.А. Адміністративно-спортивне право: навч. посіб, 2014 ; Сердюков А.В. Спортивное право каккомплекснаяотрасльзаконодательства: дисертація к.ю.н. 12.00.01 – М., 2010, – 233 с.