Ораторське мистецтво

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Диференційований залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3професор Бойко І. Й.

Опис курсу

«Ораторське мистецтво» – вибіркова навчальна дисциплінаяка вивчає історичноправові та загальні теоретичні аспекти становлення та розвитку ораторського мистецтваУ процесі засвоєння курсу студенти поглиблено вивчають способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостейформують  досконале вміння говорити до групи людей у структурованийвиважений спосіб із наміром надати інформаціювплинутичи розважити слухачівщо у широкому сенсі є розділом мистецтваОраторське мистецтво абр риторика була і є засобом захисту і звинувачення на судовому процесіЦе мистецтво вивчає методику творення текстувизначає його структурунайпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думкиНавчальний курс також має на меті сприяти формуванню правової свідомості сучасного українського правникадосягненню мети ораторського мистецтва — виклад оратором його позиції перед опонентом або аудиторієюзахист власної точки зоруЦієї мети він досягаєвикористовуючи підготовлену промову і техніку ораторської майстерності. 

Рекомендована література

  1. Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003. — 311 с. 
  2. Риторика : підручник / З. Й. Куньч, Г. П. Городиловська, І. Д. Шмілик; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 494 c. 
  3. Роговим М. Д. Йосиф Кононович-Горбацький. «Філософська думка», 1972, № 3; 
  4. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої пол. XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. К., 1983; 
  5. Чепіга І. П. «Ключ розуміння» Іоаникія Галятовського — видатна пам’ятка української мови XVII ст. // Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння. К., 1985. 
  6. Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаних: пер. с итал.- К.:Ин Юре, 2014. -240 с. 
  7. Ювілейний  альманах «Союзу українських адвокатів у Львові». – Львів, 1934/Упор.:Михайло Петрів; авт. передмови Адам Редзік. – Репринтне видання.-Київ:Вид-во; «Юстиніан», 2014.-320с. 
  8. Яценко С. С. Софістика / С. С. Яценко. — К. : ТОВ «Сік Груп Україна», 2016, 208 с. 
  9. Колотілова Н. А. Риторика: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. 
  10. Судові  промови  адвокатів  України:  /  Редкол.:  В.  В.  Медведчук  (голова)  та  інші  —К.:  Ред.  журн.  «Адвокат», 2000. –      (Сер. «Адвокатура України»).Кн. 1. — 216 с.  

Силабус:

Завантажити силабус