Децентралізація публічної влади в Україні: теорія та практика

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гураль П. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Гураль П. Ф.

Опис курсу

Мета:  вивчення проведення реформи децентралізації публічної влади в Україні, її організаційно–правового механізму та результатів цієї реформи.

Завданнями: є вивчення сучасних концепцій і практичного проведення децентралізацій публічної влади у зарубіжних країнах та їх вплив на розвиток економічної, соціальної та культурної інфраструктури територіальних громад, поліпшення надання адміністративних послуг населенню та удосконалення адміністративно–територіального устрою держави.

 Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сучасні тенденції щодо децентралізації публічної влади в зарубіжних країнах, про необхідність реформи в Україні, концепцію і законодавство України, зокрема про добровільне об’єднання територіальних громад; про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), Проект закону (доопрацьований) № 2217а від 15.07.2015 р., внесений Президентом України, етапи проведення децентралізації публічної влади в Україні та їх правове регулювання; 

уміти: логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та засвоювати відповідні нормативно – правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою організаційно – правову позицію.

Рекомендована література

 1. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електроний ресурс]- Режим доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
 3. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад». [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
 6. Прес-центр ініціативи «Децентралізація влади» [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/
 7. Казюк Я. М. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад: перше півріччя 2016 р. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Monitoriing_OTG.pdf
 8. Казюк Я. М. Виконання доходів місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Broshura_9_misyaciv_(ostat_var).pdf
 9. Агенція інформації та аналітики Гал-Інфо громади насамперед відновлюють інфраструктуру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galinfo.com.ua/
 10. Офіційний веб-сайт Львівської обласної державної адміністрації – Обласна рада розглянула проект Перспективного плану об’єднання територіальних громад. [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://loda.gov.ua/news?id=17392
 11. Малієнко О. Об’єднання громад і перспективний план: від моделювання до реалізації// ж-л. Віче, № 17, вересень 2015.
 12. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін.. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – к. : тов. «Софія». – 2012. 128 с.
 13. Гураль П. Система місцевого самоврядування в Україні та проблеми її модернізації // Бидгосько-Львівські студії. Право – Місцеве самоврядування – Економіка т. 1 Bydgoszcz 2015. c. 19-27.
 14. Гураль П. Децентралізація влади в Україні: теорія і практика. // Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні/ матеріали XXI звітної науково-практичної конференції ч. 1, 4-5 лютого 2016 р.) Львів. 2016. С. 134-137.
 15. Гураль П. Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща.// Студії з права, адміністрації та управління університету Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск – Право – Місцеве самоврядування – економіка. № 9. – 2016 р. с. 215- 226.
 16. Дзюпин М. Перший рік добровільного об’єднання громад: судова практика: [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://blog.liga.net/user/mdzyupyn/article/21728.aspx

 

Матеріали

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму