Відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи”

03.06.2024 | 10:10

31 травня 2024 року на юридичному факультеті Львіського національного університету імені Івана Франка відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи”. Співорганізаторами конференції виступили Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України; юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка; Вища школа права і адміністрації у Жешуві (WSPIA).

З вітальними словами до учасників конференції звернулися: вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., проф. А.Р. Крусян; заступник декана юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка, к.ю.н., доц. В.І. Чорненький; проректор Вищої школи права і адміністрації у місті Жешув, д.ю.н. Пшемислав Нємчук.

У конференції прийняли участь знані вітчизняні та зарубіжні вчені, фахівці у сфері муніципального права, серед яких: А.П. Заєць – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Екхардт Кшиштоф – доктор юридичних наук габілітований, професор Вищої школи права і адміністрації у місті Жешув, завідувач кафедри конституційного права і міжнародних відносин; О.В. Батанов – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; І. Б. Коліушко – засновник та голова правління Центру політико-правових реформ; Казимир Яремчук – доктор юридичних наук габілітований, професор Вищої школи права і адміністрації у місті Жешув; В.С. Куйбіда – доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; Ю.Б. Ключковський – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інші.

Від юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка участь у конференції прийняли: д. ю. н., проф. О.М. Бориславська, к.ю.н., доц. Р.Б. Бедрій (співмодератори конференції); доц. О.В. Ільницький; доц. Н.В. Янюк; проф. С.П. Рабінович; проф. В.П. Кіселичник; доц. Л.В. Бориславський; доц. І.Я. Заяць; ас. Дубас В.В. та інші.

  • Тематичний блок І. “Децентралізація влади та воєнний стан: ключові виклики й проблеми реформування у контексті євроінтеграції України”.
  • Тематичний блок ІІ. “Тенденції розвитку сучасного муніципального права України у контексті зарубіжного досвіду”
  • Тематичний блок ІІІ. “Актуальні напрями децентралізаційних процесів в Україні в умовах воєнного стану”.

Тези доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи” будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції.

Фотогалерея