Форми діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кобрин В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032Кобрин В. С.

Опис курсу

Мета: детальне вивчення повноважень і форм діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад як основних складових їх конституційно–правового статусу та удосконалення такої діяльності на сучасному етапі розвитку Української держави.

Завданнями: є вивчення питання основних форм діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад; робота народних депутатів України та депутатів місцевих рад у комітетах та постійних комісіях; робота народних депутатів України у тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України;проведення системного аналізу депутатських запитів та депутатських звернень;ознайомлення з механізмом розв’язанням правових конфліктів у питання діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сучасні тенденції розвитку конституційно-правового регулювання статусу народного депутата України та депутатів місцевих рад; проблеми реалізації народними депутатами та депутатами місцевих рад прав та обов’язків;основні напрямки діяльності народних депутатів та депутатів місцевих рад у депутатських об’єднаннях;основні аспекти правотворчої та контрольної діяльності народних депутатів та депутатів місцевих рад;

уміти: ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу знання при вирішенні професійних завдань;прогнозувати напрямки розвитку конституційно-правового статусу народних депутатів та депутатів місцевих рад;застосовувати різноманітні способи розв’язання конституційно-правових конфліктів у питаннях діяльності народних депутатів та депутатів місцевих рад.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (зі змінами).
 2. Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2
 3. Закон України «Про статус народного депутата України» від 21 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17 (зі змінами).
 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» від 28 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/836-18/paran2#n2
 5. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134 (зі змінами).
 6. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14 – 15, № 16 – 17. – Ст. 133 (зі змінами).
 7. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.
 8. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65 (зі змінами).
 9. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 37 – 38. – Ст. 366 (зі змінами).
 10. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290 (зі змінами).
 11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 (зі змінами).
 12. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175 (зі змінами).
 13. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 14. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 15. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України» від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 37. – Ст. 283 (зі змінами).
 16. Постанова Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 17. Постанова Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо предметів відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 лютого 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 18. Постанова Верховної Ради України «Про припинення повноважень народного депутата України Лазаренка П. І.» від 7 лютого 2002 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc34?id=&pf3511
 19. Постанова Верховної Ради України «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Агафонова М. І.» від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 38. – Ст. 325.
 20. Постанова Верховної Ради України «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Жердицького В. Ю.» від 02 листопада 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 445.
 21. Постанова Верховної Ради України «Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Звягільського Ю. Л.» від 15 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №47. – Ст. 423.
 22. Постанова Верховної Ради України «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Лазаренка П. І.» від 17 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 8. – Ст. 64.
 23. Постанова Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата Полохала В.І.» від 6 жовтня 2011 р. // Голос України від 12.10.2011. – № 190.
 24. Постанова Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата Поліщука О.В.» від 21 жовтня 2011 р. // Голос України від 26.10.2011. – № 200.
 25. Положення про дипломатичний паспорт України затверджене Указом Президента України від 12 травня 2015 р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 26. Положення про службовий паспорт України затверджене Указом Президента України від 12 травня 2015 р.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 27. Указ Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» від 27 серпня 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/
 28. Регламент Київської міської ради. Рішення № 351/351 від 12 листопада 2014 р. – [Електронний ресурс]. – / Режим доступу : http://kmr.gov.ua/uk/content/reglament-kyyivrady
 29. Регламент Одеської міської ради VII скликання. Рішення № 1-VII від 11 листопада 2015 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://omr.gov.uа/ru/acts/council/77409
 30. Регламент Львівської міської ради 7-го скликання. Ухвала № 260 від 17 березня 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/public-information/rehlament-lvivskoi-miskoi-rady
 31. Регламент Львівської обласної ради VI скликання. Рішення № 15 від 04 січня 2011 р. (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8_397cms.htm
 32. Положення про постійні комісії Київської міської ради. Рішення Київської міської ради від 19 червня 2014 р. № 9/9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6171FEA17 D92C8B0C2257D0A00686FA6?OpenDocument
 33. Положення про постійні комісії Львівської міської ради 7-го скликання. Ухвала Львівської міської ради від 04 лютого 2016 р. № 128 (зі змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/20FCEFD0F814239DC2257F550042733C?OpenDocument
 34. Положення про постійні комісії Вінницької міської ради. Рішення Вінницької міської ради від 27 листопада 2016 р. № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityCouncil/Show Content.aspx?ID=82
 35. Положення про постійні комісії Львівської обласної ради. Офіційний сайт Львівської обласної ради – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.lviv.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_399cms.htm\

 

Рішення Конституційного Суду України

 

 1. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2010 від 6 квітня 2010 р. у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 2. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції  України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 3. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/
 4. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду  України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19  Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19 травня 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 7. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/98 від 7 липня 1998 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Офіційний вісник України. – 1998. – № 27. – Ст. 139.
 8. Рішення Конституційного Суду України № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 р. у справі щодо повноважності Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 190. – С. 2045.
 9. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року: справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 10. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.
 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) від 11 квітня 2000 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 36 – 49.
 13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України а статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 14. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України» від 25 вересня 1997 року (справа про статус народного депутата України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України,  також частини другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частин другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про направлення запиту до Президента України) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 18. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України», частини четвертої статті 61 Регламенту Верховної Ради України та офіційного тлумачення положень пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81, частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про перебування народного депутата України у депутатській фракції) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/
 20. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44.
 21. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 5. – С. 36 – 49.
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19 травня 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99
 23. Рішення Конституційного Суду. № 7- рп / 99 від 06.07. 1999 р. у справі за конституційними поданнями 49 народних депутатів України і виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо офіційного тлумачення положень статей 38, 78 Конституції України, статей 1, 10, 12, частини другої статті  49 Закону України  “Про  місцеве самоврядування в Україні” (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/

 

Базова література

 

 1. Конституционное (государственное право) зарубежных стран : В 4 т: Тома 1-2. Часть общая: Учебник / Отв. Ред.. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1999. – 784 с.
 2. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О. Ріяка (керівник авт. кол.), В.С. Семенов, М.В. Цвік та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 512 с.
 3. Конституційне право України / За редакцією доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. 2-ге доопрацьоване видання. – К. : Наукова думка, 2000. – 732 с.
 4. Конституційне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – Х. : Право, 2008. – 416 с.
 5. Конституційне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних наук та політичних наук, професора В. С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.
 6. Конституційне право України : посіб. для підготовки до іспитів / Ю. Г. Барабаш, Т. М. Слінько, Л. І. Летнянчин та ін. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2016. – 346 с.
 7. Конституційне право України. Академічний курс : Підручник: У 2 т. – Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 800 с.
 8. Конституційне право України: Конспект лекцій / Під ред. В.Ф. Годованець. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
 9. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
 10. Кравченко В. В. Конституційне право України : Навчальний посібник / В. В. Кравченко. – Вид. 3-тє, виправл. та доповн. – К. : Атіка, 2004. – 512 с.
 11. Лінецький С. В., Крижанівський В. П. Коментар до Регламенту Верховної Ради України / С. В. Лінецький, В. П. Крижанівський. – К. : «К.І.С.», 2015. – 730 с.
 12. Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії і практики / В.М. Олуйко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.
 13. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. проф. В.Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.В. Коваленка. – К.: КНТ, Видавництво Ліра-К, 2011. – 532 с.
 14. Політичний словник / За ред. В. К. Врублевського, Л. М. Кравчука, А. В. Кудрицького / В. К. Врублевський, Л. М. Кравчук, А. В. Кудрицький. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1987. – 876 с.
 15. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с.
 16. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Е. Теліпко. – К.: Центр учбової літератури. – 2009. – 568 с.
 17. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.
 18. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : Підручник / О. Ф. Фрицький. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
 19. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України : підруч. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.
 20. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

 

Додаткова література

 

 1. Зелена книга українського парламентаризму. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.parlament.org.ua/upload/docs/Presentation.ppt
 2. Авакьян С.А. Депутат: статус и деятельность / С.А. Авакьян – М.: Политиздат. – 1991. – 288 с.
 3. Александров О.А. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність народного депутата України / О.А. Александров // Європейські перспективи. – 2012. – № 3. – С. 81 – 86.
 4. Александров О.А. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.А. Александров. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2010. – 22 с.
 5. Александров О.А. Повноваження народного депутата України: питання класифікації / О.А. Александров // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2007. – № 1 (63). – С. 123 – 132.
 6. Баймуратов O.M., Нгуєн Анг Туан. Правовий статус народного депутата України / О.М. Баймуратов, Туан Анг Нгуєн // Вісник Одеського Інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4.
 7. Безуглов А.А. Советский депутат (государственно-правовой статус) / А.А. Безуглов. – М., 1971. – 221 с.
 8. Богомолов М.Т. Императивный мандат в Советском государстве / М.Т. Богомолов. – Саратов, 1970. – 265 с.
 9. Бондарчук О.В. Проблеми реалізації інституту парламентської недоторканності в Україні та Російській Федерації / О.В. Бондарчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radnuk.info/statti/228-konst-pravo/3505-2010-01-22-23-56-45.html
 10. Борденюк В. Депутатська недоторканість як гарантія діяльності представницького органу державної влади: конституційно-правові аспекти / В. Борденюк // Юридична Україна. – 2011. – № 3. – С. 22 – 27.
 11. В. Журавський: «Імперативний мандат – це смерть українській демократії». – [Електронний ресурс] // [Сайт газети «Хрещатик»]. – Режим доступу: http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3004/art/36848.html
 12. Васькова Л.Г. Партийный императивный мандат – новая модель взаимоотношений депутата и избирателей / Л.Г. Васькова // Конституционное  и муниципальное  право. – 2006. – № 11. – С. 19 – 21.
 13. Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада : ОД. Святоцький (голова) [та ін.]. – К. : Журн. «Право України» : Ін Юре, 2010. – 688 с.
 14. Гранкин И.В. Законодательные органы власти субъектов Российской Федерации / И.В. Гранкин. – М.: Манускрипт, 1998. – 115 с.
 15. Григоренко А. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України / А. Григоренко // Право України. – 2004. – № 5. – С. 116 – 121.
 16. Григорук Н.Г. Конституційно-правовий статус народного депутата України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н.Г. Григорук. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 21 с.
 17. Григорук Н.Г. Непорушність повноважень народних депутатів України / Н.Г. Григорук // Часопис Київського університету права. – 2002. – № 2. – С. 30 –38.
 18. Гуцул О. «Небожителів» спустили на землю / О. Гуцул // The Ukrainian. – 2006. – № 3. – С. 8 – 11.
 19. Депутат парламента в зарубежных государствах / Д. А. Ковачев (отв. ред.) – М.: Юрид. лит. – – 112 с.
 20. Депутатська недоторканність: (сучасна парламентська та судова практика: правовий аналіз) / Заг. ред. О. В. Задорожнього. – К.: Логос. – 2004. – С. 80.
 21. Депутатські привілеї: зарубіжний досвід та пропозиції для України. Інформаційно-аналітичне дослідження / Д. Ковриженко та ін. – К.: Лабораторія законодавчих ініціатив. – 2007. – 33 с.
 22. Добкін М. Гарантії забезпечення статусу народного депутата України / М. Добкін // Право України. – 2003. – № 11. – С. 123 – 126.
 23. Журавський B.C. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико-правовий аспект: Монографія / В.С. Журавський. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.
 24. Журавський В. Що принесе українській демократії імперативний мандат / В. Журавський // Право України. – 2007. – № 3. – С. 122 – 123.
 25. Журавський В.С. Конституційно-правовий статус народних депутатів та їх парламентських об’єднань / В.С. Журавський. – К., 2000. – 64 с.
 26. Заяць Н. Інститут імперативного мандату в контексті пропорційної виборчої системи / Н. Заяць // Право України. – 2008. – № 4. – С. 21 – 26.
 27. Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР – выразитель воли Советского народа: К 60-летию образования Союза ССР / Д.Л. Златопольский. – М.: Юрид. лит. – 1982. – 280 с.
 28. Кафарський В. Правова регламентація парламентської діяльності політичної партії / В. Кафарський // Право України. – 2006. – № 2. – С. 3 – 8.
 29. Кислий П.С., Рахімкулов Е.Р. Народний депутат України: представник влади народу / П.С. Кислий, Е.Р. Рахімкулов. – К.: К.І.С., 2002. – 98 с.
 30. Концепція змін до законодавчих актів України щодо підвищення ефективності функціонування Верховної Ради України («Біла книга» українського парламентаризму). Підвищення ефективності українського парламентаризму. – К.: Спільний проект Лабораторії законодавчих ініціатив та Вестмінстерської Фундації за Демократію. – 2010. – 30 с.
 31. Левченко К.Б. Філософсько-правовий аналіз правового  статусу народного  депутата України (до питання недоторканності) / К.Б. Левченко // Форум права. – 2005. – № 1. – С. 44 – 49.
 32. Лінецький С.В. Законотворчість. Особливості та проблеми правового регулювання діяльності народного депутата у Верховній Раді України. Коментар норм Регламенту Верховної Ради України та суміжних правових актів / С.В. Лінецький. – К.: «Заповіт», 2007. – 160 с.
 33. Лобрано Дж. «Римская конституция» как современная модель / Дж. Лобрано. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dirittoestoria. it/iusantiquum/articles/Lobrano–Ius–Antiquum–17 2006.htm#_ftn1
 34. Лучин В.О. Процессуальные нормы  в  советском  государственном праве / В.О. Лучин. – М : Юрид. лит–ра. – 1976. – 167 с.
 35. Малкин Д.В. Императивный мандат в условиях современной системы представительных органов государственной власти России / Д.В. Малкин // Юридический мир. – 2007. – № 7. – С. 37 – 41.
 36. Мельник О. Представницький мандат парламентаря: природа, генезис і сучасність / Олена Мельник // Перша міжнародна наукова конференція «Парламентські читання». – К.: Лабораторія законодавчих ініціатив. – 2010. – С. 111 – 114.
 37. Мирошніченко О. Політична культура як основа парламентаризму / О. Мирошніченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.icps.com.ua/files/articles/46/73/PolitCulture.pdf
 38. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения / Шарль Луи Монтескье. – М. : Гос. изд–во полит. литературы. – 1955. – 800 с.
 39. Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі / О.Г. Мурашин. – К. : Знання, 1999. – 182 с.
 40. Мусіяка В. «Закон є те, що ми пояснюємо» / В. Мусіяка // Дзеркало тижня. –№ 5 (329) 3 – 9 лютого 2001.
 41. Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу / Н.Ю. Ніконорова // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 133 – 138.
 42. Нудненко Л.A. Конституционно-правовой статус депутата законодательного органа государственной власти в Российской Федерации. – Спб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 475 с.
 43. Окулич И.П. Проблемы правового статуса депутата законодательного (представительного) органа законодательной власти субъекта Российской Федерации / И.П. Окулич. – Науч. изд. – Челябинск: Околица, 2003. – 252 с.
 44. Органи державної влади України: Монографія / Погорілко В.Ф., Кривенко Л.Т., Григорук Н.Г. та ін.; за ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002. – 592 с.
 45. Павленко І.А. Механізми дострокового припинення повноважень депутатів парламенту та місцевих рад депутатів: досвід сучасної представницької демократії / І.А. Павленко // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С. 21 – 33.
 46. Паламарчук М. Механізми політичної відповідальності як засіб забезпечення верховенства народу в політичній системі України / М. Паламарчук // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3. – С. 72 – 85.
 47. Петрова Н.А. Институт отзыва выборных лиц в свете нового закона о местном самоуправлении / Н.А. Петрова // Вестн. Амурского гос. ун–та: науч.–теорет. журн. – Благовещенск, 2004. – № 26. – С. 41 – 43.
 48. Повещенко Г.П.  Імперативний  мандат  як  чинник  керування / Г.П. Повещенко // Наук.  вісті НУТУ «КПІ». – 2008. – № 1. – С. 37 – 42.
 49. Погорілко В. Референдум: запитання і роз’яснення / В. Погорілко // Урядовий кур’єр. – 13 квітня 2000 р.
 50. Погорілко В.Ф. Теоретичні і практичні проблеми сучасного українського державотворення / В.Ф. Погорілко // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 87 – 95.
 51. Полешко А. Депутатська недоторканність: український і європейський досвід / А. Полешко // Право України. – 1999. – № 4. – С. 109 – 110.
 52. Радченко О.І. Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання: Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.І. Радченко. – Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 19 с.
 53. Реєнт О.О. Поняття депутатської недоторканності (депутатського імунітету) / О.О.Реєнт // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць / І.П. Козаченко (гол. ред.); МВС України, Донецький юридичний інститут ЛДУВС: ВНР ДЮІ ЛДУВС. – Донецьк, 2006. – Вип.  – С. 34–43.
 54. Реєнт О.О. Право депутатської недоторканності (питання теорії та практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.О. Реєнт. – Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2009. – 20 с.
 55. Рогач О.Я., Шелевер Н.В. Проблеми зловживання правом при використанні народними депутатами України депутатського імунітету / О.Я. Рогач, Н.В. Шелевер // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 2. – С. 21 – 27.
 56. Руссо. Ж.–Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. Глава XV: О депутатах или представителях / Жан–Жак Руссо. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/ prawo.txt
 57. Сопельцева Н.С. Возникновение и развитие правового института парламентского иммунитета / Н.С. Сопельцева // Проблемы права. – 2004. – № 4. – С. 64 – 69.
 58. Сопельцева Н.С. Понятие правового иммунитета в российском законодательстве / Н.С. Сопельцева // Вестник Челябинского университета. Сер. 9. Право. – 2003. – № 2. – С. 22 – 28.
 59. Статус народного депутата України: проблеми та шляхи удосконалення. – К.: Лабораторія законодавчих ініціатив в рамках проекту «Підвищення ефективності українського парламентаризму». – 2009. – 16 с.
 60. Статус члена парламенту: зарубіжний досвід та пропозиції для України // Часопис «Парламент». – №2/2006. – С. 25 – 40.
 61. Убері Т.П. Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз): Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.02 / Т.П. Убері. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2005. – 20 с.
 62. Федоренко В.Л., Середа Ю.А. Інститут депутатського імунітету: порівняльно-правові аспекти / В.Л. Федоренко, Ю.А. Середа // Держава і право. – К. – 2001. – Вип. 9.
 63. Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс. – 1989. – 445 с.
 64. Хоменко С. Доторкнутися до депутата / С. Хоменко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediaua.com.ua/detail/36547
 65. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави: порівняльний аналіз: навч. посіб / В. Шаповал. – К.: Програма Л, 1995. – 136 с.
 66. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / В. Шаповал. – К.: Основи. – 1993. – 143 с.
 67. Шаповал В.М. Депутатський індемнітет та імунітет / Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. – кол. Ю.С.Шемшученко та ін. – Т. 2. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія». – 1999. – С. 78 – 79.
 68. Шаповал В. М. Основи теорії парламентаризму / В. М. Шаповал. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 136 с.
 69. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В. Шаповал // Право України. – 2009. – № 10. – С. 38 – 56.
 70. Шевченко Т. Конституційні підстави припинення повноважень народних депутатів України /Т. Шевченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 14 – 18

 

Матеріали

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму