Конституційне право зарубіжних країн

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Заяць І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Гураль П. Ф.
доцент Заяць І. Я.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам знання, необхідні для розбудови верховенства права, прав людини і конституційної держави в Україні з урахуванням досвіду Великобританії, США, ФРН, Франції, інших розвинених зарубіжних держав. У курсі представлено огляд концепцій зарубіжного конституціоналізму, а також конституційно-правових інститутів, важливих для поглиблення знань у галузі конституційного права, у якому знаходять своє відображення історія, політика, культура зарубіжних країн.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є розширення у студентів правового кругозору, набуття знань, навичок та умінь оцінки правових явищ, необхідних для майбутньої професійної діяльності із використанням зарубіжного досвіду успішного державотворення.

Рекомендована література

Основна література:

1. Бориславська О.М., Заяць І.Я., Різник С.В. Конституційне право зарубіжних держав: навч.-метод. посібн. К. : ІнЮре, 2015. – 360 с.

2. Бориславська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі : конституційно-правова енциклопедія. – Львів : ПАІС, 2012.– С.76-79.

3. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Академ. курс: підручн. – К.: ІнЮре, 2015. – 315 с.

Додаткова література:

1. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.

2.Конституційне право зарубіжних країн. – Т. 2 : Особлива частина / за ред. Н.В.Мішиної, В.О.Михальова. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014.

3. Конституції  нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К. : Укр. правн. фундація, вид-во «Право», 1996. – 544 с.

4. Конституції Республіки Угорщини // Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. Правн. Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – 509с.

5. Конституції зарубіжних країн: навчальний посібник / за заг. ред. В.О. Серьогіна. – Х.: ФІНН, 2009.

6. Конституція Італійської Республіки // Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2012.

7. Конституція США // Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – С.370-388

8. Орленко В.І. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: посіб. для підготов. до іспитів/ В.І. Орленко, В.В. Орленко. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Паливода А.В., 2013. – 238с.

9. Право США. – 2013. – № 1–2. – С. 13–30.

10. Конституція Французької Республіки // Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – С.389-423.

11. Панкевич О.З. Державне право зарубіжних держав: Навч. пос. – Львів : ЛьДУВС, 2019. – 260с.

12. Савчин М. Порівняльне конституційне право. К. Юрінком Інтер, 2019.

Інтернет-джерела:

Великобританія

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Великобританія

Конституція http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstEngland.doc

Парламент: http: //www.parliament.uk

Монарх: http://www.royal.gov.uk

http://uk.wikipedia.org/wiki/Єлизавета_II_(королева_Великобританії)

Уряд: http://www.number10.gov.uk  , http://www.cabinet-office.gov.uk

Уряд Уельсу: http://wales.gov.uk

Парламент Великобританії: http://www.parliament.uk

Парламент Шотландії: http://www.scottish.parliament.uk

Асамблея Північної Ірландії:http://www.niassembly.gov.uk

Франція

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Франція

Конституції  http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance1791.doc

http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstFrance.doc

Президент: http://www.elysee.fr/accueil

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ніколя_Саркозі

Національна Асамблея: http://www.assemblee-nat.fr

Прем’єр-міністр: http://www.gouvernement.fr

Польща

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Польща

Конституція  http://uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstPoland.doc

Президент: http://www.president.pl

Сейм: http://www.sejm.gov.pl

Сенат: http://www.senat.gov.pl

Уряд: http://www.premier.gov.pl

США

Загальні відомості: http://uk.wikipedia.org/wiki/Сполучені_Штати_Америки
Конституція: http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstUSA.doc
Президент США Офіційний сайт: http://www.whitehouse.gov
http://uk.wikipedia.org/wiki/Президенти_США
Парламент: http://uk.wikipedia.org/wiki/Конгрес_США
Офіційний сайт Сенату США: http://www.senate.gov
Офіційний сайт Палати представників США: http://www.house.gov
http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_Конгресу

ФРН

Конституція:  http://www.uristys.ru/Zakonodatelstvo/Konstitycia/ConstGermany.doc

Федеральний Президент: http://www.bundespraesident.de

Федеральний Канцлер: http://www.bundeskanzlerin.de

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_канцлерів_Німеччини

Бундестаг: http://www.bundestag.de

 

 

 

Матеріали

 

 

Силабус:

Завантажити силабус