Кафедра конституційного права

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини
 • Оголошення

Кафедра утворена 3 січня 1940 року. Першим завідувачем кафедри було призначено відомого вченого проф. П.О. Недбайла. Потім, у різні періоди кафедру очолювали доценти: І.М. Пахомов, С.Є. Базилевич, І.В. Мартьянов, К.Є. Федонюк, В.І. Чушенко, В.І. Кампо, П.Б. Стецюк, Л.В. Бориславський.

З історією кафедри пов’язана діяльність відомих учених: проф. І.М. Пахомова, проф. В.І. Чушенка, проф. В.І. Кампа, доц. Стецюка П.Б.,  доц. В.В. Преображенської, доц. І.І. Король, доц. К.Є. Федонюка, доц. Г.П. Бондаренка, проф. П.Ф. Гураля, проф. В.М. Репецького, доц. Л.С. Алексейчик, доц. Т.І. Левицького та інших.

Кафедра завжди брала активну участь в законотворчій роботі у складі робочих груп і консультантів:з підготовки проекту Конституції України, Адміністративного кодексу України, Адміністративно-процесуального кодексу України, Регламенту Верховної Ради України, законів про статус депутатів місцевих рад, законів про вибори депутатів та інших.

Налагоджено також наукове співробітництво кафедри з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією України та іншими органами.

На сьогодні колектив кафедри представляють відомі фахівці у галузі конституційного права і процесу, а також муніципального права – проф. П.Ф. Гураль, проф. С.П. Рабінович, доц. Л.В. Бориславський, доц. І.Я. Заяць, доц. О.М. Бориславська, доц. С.В. Різник, доц. Р.Б. Бедрій,  доц. І.М. Панкевич .

Кафедра досліджує конституційно-правове регулювання громадянського суспільства, правової держави та місцевого самоврядування в Україні.. (2011-2015р.р.)

Співробітники

завідувачГУРАЛЬ Павло Федоровичзавідувач
професорПАНКЕВИЧ Іван Мироновичпрофесор
професорРАБІНОВИЧ Сергій Петровичпрофесор
доцентБЕДРІЙ Руслан Богдановичдоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКА Олена Марківнадоцент
доцентБОРИСЛАВСЬКИЙ Любомир Володимировичдоцент
доцентЗАЯЦЬ Ігор Ярославовичдоцент
доцентМОЧУЛЬСЬКА Марта Євгенівнадоцент
доцентРІЗНИК Сергій Васильовичдоцент
доцентЧОРНЕНЬКИЙ Віталій Ігоровичдоцент
асистентКОБРИН Володимир Степановичасистент
лаборантКОПАЛІВСЬКА Вікторія Романівналаборант
лаборантМИКОЛЮК Юлія Олександрівналаборант

1 курс

2 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

  Шановні студенти! Матеріали по окремих навчальних дисциплінах доступні на сторінках відповідних навчальних курсів у розділі “Навчальні курси”.

20170511 Перелік питань на державний іспит з Конституційного права України

Плани семінарських занять

Дослідження

Методологічні семінари кафедри

Доповідач Тема доповіді Дата
1 Проф. Гураль П.Ф. Участь кафедри у модернізації та реалізації Конституції України 01.2018
2 Проф. Рабінович С.П. Методика керівництва підготовкою магістерських (дипломних) робіт з конституційного права 03.2018
3 Д.ю.н. Панкевич І.М. Виборчі системи в Україні та їх удосконалення 04.2018
4 Доц. Бедрій Р.Б. Реалізація Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні 02.2018
5 Доц. Бориславська О.М. Тема уточнюється 03.2018
6 Доц. Бориславський Л.В. Члени парламенту як суб’єкти конституційно-правової відповідальності 05.2018
7 Доц. Заяць І.Я. Фікція в сучасному конституційному праві: проблеми конструювання та реалізації 05.2018
8 Доц. Мочульська М.Є. Стандарти комунікації викладачів та студентів 03.2018
9 Доц. Різник С.В. «Український часопис конституційного права»: перспективи розвитку проекту 05.2018
10 К.ю.н. Кобрин В.С. Методика викладання Муніципального права України у вищих навчальних закладах 06.2018
11 Доц. Чорненький В.І. Способи репрезантації кафедри у всесвітній мережі 02.2018

Студентський науковий гурток з конституційного права

Студентський науковий гурток з конституційного права об’єднує студентів різних курсів, яких цікавлять практичні й теоретичні питання конституційного і муніципального права, поглиблене вивчення проблем конституціоналізму, оволодіння навичками роботи зі спеціальною літературою і мистецтвом правової аргументації. Активна діяльність у складі гуртка дає змогу ґрунтовно засвоїти конституційні основи організації державної влади, ознайомитись із актуальними питаннями проведення конституційної реформи та здійснення народовладдя в Україні.

    Основні напрямки студентських наукових досліджень:

 • реалізація конституційних засад верховенства права і прав людини в Україні;
 • конституційно – правові засоби консолідації українського народу;
 • проблеми забезпечення міжнародних стандартів праві свобод людини в практиці конституційно-правового регулювання в Україні;
 • використання практики Європейського суду з прав людини в конституційному судочинстві України;
 • конституційно – правові інструменти підвищення ефективності функціонування органів державної влади;
 • реформування конституційного правосуддя;
 • децентралізація публічної влади і реформа місцевого самоврядування;
 • конституційно – правові проблеми очищення державної влади;
 • зарубіжний досвід конституційного регулювання та його використання в Україні.

До доробку членів гуртка входять здійснені вперше в Україні переклади текстів актів конституційного законодавства Сполученого Королівства, зокрема: « Human Rights Act » (1998) – переклад Аліни Куц-Карпенко і Ганни Карачевської; « Immigration Act » (2014) – переклад Устина Шевчук і Марії Бобрової; перекладирішень органів конституційної юрисдикції зарубіжних держав, зокрема Федерального Конституційного Суду Німеччини: Judgment of the First Senate of the Federal Constitutional Court of The Federal Republic of Germany (24 April 2013) – переклад Анастасії Єрмолової, а також переклади інших конституційних акті в зарубіжних держав.

Гуртківці беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських студентських наукових конференціях і круглих столах, змаганнях  і дебатах із конституційного правосуддя. Кращі тези доповідей членів гуртка публікуються в збірниках матеріалів Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції “Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» та інших виданнях.

Гурток працює в формах засідань, а також диспутів,обговорень студентських наукових робіт і актуальних питань конституційногопроцесу в Україні.

Керівник гурткапрофесор кафедри конституційного права,доктор юридичних наук, професор Рабінович С.П.

Староста гурткастудентка юридичного факультету Анастасія Рибчинська.

Контактна особа: Анастасія Рибчинська, моб. тел. (063) 8363769.

 

Опубліковано монографію Олени Бориславської “Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз”

11.09.2018 | 15:25

Вийшла друком монографія доцента кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Олени Бориславської «Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз». Це перша монографія видана в Україні, яка присвячена європейській моделі конституціоналізму, її ціннісній основі та структурі.

У книзі досліджуються витоки європейської моделі конституціоналізму, ключові етапи її формування, аналізуються базові конституційні цінності та структурні елементи. Окрема увага приділена конституційним кризам у сучасних європейських державах.
Сучасні виклики європейської моделі конституціоналізму проектуються на українські реалії та робляться висновки щодо врахування закономірностей її розвитку в...

Читати »

Зустріч суддів Конституційного Суду України з студентами та викладачами Львівського університету

10.09.2018 | 10:30

7 вересня у Львівському університеті за організації юридичного факультету відбулася зустріч Голови Конституційного Суду України Станіслава Шевчука та суддів Конституційного Суду України Олександра Литвинова та Василя Лемака зі студентами та викладачами університету.

Подія проходила в форматі полілогу між спікерами та присутніми. Модераторами заходу стали Олександр Водянніков, національний радник з юридичних питань Координатора проектів ОБСЄ в Україні, та Сергій Різник, доцент кафедри конституційного права юридичного факультету.

Зустріч розпочалася з вітань проректора Львівського університету Мар’яна Лозинського, який підкресливши важливість цієї події, згадав про випускників...

Читати »

Викладачі кафедри взяли участь у тренінгу з інтерактивної методики викладання

14.08.2018 | 19:02

З 3 по 6 серпня викладачі курсу IFES з громадянської освіти “Демократія: від теорії до практики” Володимир Кобрин та Віталій Чорненький проходили другий тренінг з інтерактивної методики викладання, яка буде застосовуватися ними під час курсу.

На початку заходу учасників привітали представники USAID Ukraine – USAID Україна та британської допомоги від уряду Великої Британії British Embassy, Kyiv, які зазначили:
«USAID раді підтримувати ініціативу IFES у впровадженні цього курсу, який готує молодь бути свідомими громадянами. Активна молодь – це рушійна сила демократичного розвитку України»...

Читати »

Вибіркові дисципліни кафедри конституційного права на 2018/2019 н.р.

26.02.2018 | 01:49

Кафедра конституційного права пропонує студентам бакалаврату обирати вибіркові дисципліни для вивчення у 2018/2019 н.р.
Студенти першого курсу можуть обирати такі предмети для вивчення на другому курсі:
Конституційне право зарубіжних країн у 3 семестрі (1 семестр, 2 курс) – керівник проф. Рабінович С.П.
Конституційно-процесуальне право України у 4 семестрі (2 семестр, 2 курс) – керівник доц. Бориславський Л.В.
Студенти другого курсу можуть обирати такі предмети для вивчення на третьому курсі:
Інтерактивна навчальна дисципліна «Демократія: від теорії до практики» (за підтримки IFES, USAID, UKAID) у...

Читати »

Викладачі кафедри взяли участь у тренінгу щодо підготовки інтерактивного навчального курсу “Демократія: від теорії до практики”

14.02.2018 | 23:47

Викладачі кафедри конституційно права Володимир Кобрин та Віталій Чорненький працюють на підготовкою інтерактивного навчального курсу “Демократія: від теорії до практики” в рамках участі у тренінгу, який проводив IFES (Міжнародна фундація виборчих систем) за підтримки
USAID Ukraine – USAID Україна, UKAID Embassy of Canada in Ukraine.
З 4 по 7 лютого 2018 року, двадцять чотири викладачі, які представляють вісім університетів України з п’яти міст, пройшли тренінг з інтерактивної методології викладання. Тренінг було організовано Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) з метою підготовки учасників до викладання курсу з громадянської освіти «Демократія: від теорії до...

Читати »

Оголошення