Цивільне право України, частина 2

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Коссак В. М.
532професор Якубівський І. Є.
532
532Оприско М. В.
632професор Коссак В. М.
632професор Якубівський І. Є.
632
632Оприско М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Оприско М. В.
доцент Тур О. Т.
Гнатів О. М.
доцент Кравчик М. Б.
доцент Квіт Н. М.
доцент Андрусів У. Б.
Яворський Р. І.
професор Якубівський І. Є.
професор Юркевич Ю. М.
доцент Верес І. Я.
доцент Яримович У. В.
648Оприско М. В.
професор Герц А. А.
Гнатів О. М.
доцент Кравчик М. Б.
доцент Квіт Н. М.
Яворський Р. І.
професор Якубівський І. Є.
професор Юркевич Ю. М.
доцент Верес І. Я.
доцент Яримович У. В.

Опис курсу

Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.
Завданням вивчення даного курсу – полягає у засвоєнні студентами знань про поняття предмета і методу цивільного права, визначення принципів, функцій, сутності цивільного права, як права приватного, систему цивільного права; з’ясування структури відносин представництва; права власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні, зміст права власності; способи набуття і припинення права власності; моменту виникнення права власності на річ; авторське право і суміжні права, права промислової власності, інші види результатів творчої діяльності; зобов’язального права; визначення змісту договорів про передання майна у власність, їх значення у цивільному обороті; з’ясування істотних умов кожного з договорів системи курсу; проведення розмежування між договорами про виконання робіт та надання послуг; вміння застосовувати нормативно-правову базу, що стосується договорів про передання майна в користування; визначення змісту не договірних зобов’язань засвоєння основ спадкового права.
Студенти повинні знати: джерела правового регулювання цивільних правовідносин; особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільних правовідносин; правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення юридичних осіб; істотні умови цивільно-правових договорів; поняття недоговірних зобов’язань та їх відмінності від договірних.
Студенти повинні вміти: правильно застосовувати законодавство, складати проекти установчих документів юридичних осіб, а також інших документів; складати проекти цивільно-правових договорів; аналізувати практичні казуси.

Матеріали

загальні положення про договір, укладення, зміни і розірвання договору
Загальні положення про договір купівлі-продажу
Роздрібна купівля-продаж
Окремі види договору купівлі-продажу
Дарування
Рента, Довічне утримання
Окремі різновиди оренди

Найм
Семінар найм житла
позичка
Підряд практичні заняття
Перевезення вантажів
Перевезення пасажирів
ЗберіганняСтрахування
Договір доручення
Договір комісії
Договір управління майном
Позика
Кредит
Договір банківського вкладу
Договір банківського рахунку
Договори у сфері інтелектуальної власності
Зобов’язання з відшкодування шкоди
Спадкування 2 теми

Запитання на модуль 2019

Тести_Ч.2-ЦПУ

Цивільне право ч.2 ЗаочнаФорма
Перелік питань на іспит з Цивільного Права Ч2 2021 рік

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму