Кримінологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Шуп'яна М. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Ждиняк Н. П.
Крикливець Д. Є.
Гордієнко В. В.
Денис С. Р.
Боднарчук Р. О.
доцент Палюх Л. М.
Шуп'яна М. Ю.

Опис курсу

Кримінологія займає самостійне місце в системі дисциплін кримінально-правового циклу і має важливе значення для підготовки майбутніх юристів. Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних та соціально-групових відмінностей; вивчення процесів детермінації і причинності злочинності; розробка рекомендацій з питань запобігання цьому явищу, а також методологія та методика кримінологічних досліджень важливі як для працівників правоохоронних органів, інших державних органів, так і для тих, хто займається питаннями кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінально-виконавчого права.

Рекомендована література

1. Денисов С.Ф. Кримінологія (Особлива частина): навчальний посібник / С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, С.Г. Кулик. – Запоріжжя: КПУ, 2012. – 705 с.
2. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у З-х книгах / А.П. Закалюк. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – Київ: Ін Юре, 2007. – 424 с.
3. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у З-х книгах / А.П. Закалюк. – Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – Київ: Ін Юре, 2007. – 712 с.
4. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у З-х книгах / А.П. Закалюк. – Кн. 3: Практична кримінологія. – Київ: Ін Юре, 2008. – 320 с.
5. Зелинский А.Ф. Криминология: учебное пособие / Анатолий Феофанович Зелинский. – Харьков: Рубикон, 2000. – 238 с.
6. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: навчальний посібник / Ю.Ф. Іванов, О.М. Джужа. – Київ: Видавець Паливода А.В., 2006. – 264 с.
7. Иншаков С.М. Зарубежная криминология / Сергей Михайлович Иншаков. – Москва: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 347 с.
8. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы / Гюнтер Кайзер. – Москва: Издательство Московского университета, 1979. – 319 с.
9. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник / [І.М. Даньшин, В.В. Голіна, О.Г. Кальман та інші ; за редакцією І.М. Даньшина]. – Харків: Право, 2003. – 352 с.
10. Кримінологія (Загальна частина): навчальний посібник / [за загальною редакцією О.М. Бандурки]. – Харків: Видавництво ХНУВС, 2011. – 240 с.
11. Криминология: учебник / [В.Н. Бурлаков, В.В. Вандышев, И.В. Волгарева и другие ; под редакцией В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропчева]. – Санкт-Петербург: Питер, 2002. – 432 с.
12. Криминология: учебник для вузов / [С.В. Ванюшкин, А.Я. Гришко, Ю.Н. Демидов и другие ; под редакцией А.И. Долговой]. – Москва: НОРМА, 2005. – 912 с.
13. Криминология: учебник / [Ю.М. Антонян, Г.В. Дашков, В.Н. Кудрявцев и другие ; под редакцией В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова]. – Москва: НОРМА, 2009. – 800 с.
14. Шелли Дж. Ф. Криминология / Дж. Ф. Шелли. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 864 с.
15. Шнайдер Г.Й. Криминология / Ганс Йоахим Шнайдер ; [под редакцией Л.О. Иванова]. – Москва: Прогресс-Универс, 1994. – 501 с.

Матеріали

Кримінологія_практикум 2020

Кримінологія _перелік питань на модуль 2021

Кримінологія_Анотація

Кримінологія. Робоча програма 2021

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус