Соціальне медичне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Фурик І. Я.
516доцент Кульчицька О. І.
516Раневич О. Ю.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Фурик І. Я.
Гірник О. О.
доцент Ласько І. М.
доцент Кульчицька О. І.
Фурик І. Я.
Раневич О. Ю.
Раневич О. Ю.
доцент Ласько І. М.
доцент Кульчицька О. І.

Опис курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальне медичне право України» є вивчення та забезпечення засвоєння студентами основних законодавчих положень стосовно права на охорону здоров’я, визначення його змісту, а також здійснення окремих видів медичної діяльності (реабілітації інвалідів та постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, боротьба з туберкульозом, запобігання поширенню ВІЛ/СНІД, лікування орфанних захворювань, подолання наслідків техногенних та екологічних катастроф тощо), аналіз навчальної та монографічної літератури, опанування фундаментальних понять навчальної дисципліни, поглиблення, конкретизація та систематизація знань, засвоєних під час лекційних та семінарських занять та у процесі самостійної підготовки, сприяння формуванню правової культури і мислення студента, прищеплення йому інтересу до вивчення цієї навчальної дисципліни, виховання високого рівня правосвідомості.

Рекомендована література

Література

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здорові та прав людини

 1. Венеціанська декларація стосовно невиліковних захворювань. Прийнята 35-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983 р.
 2. Гельсинска декларація «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження», прийнята 18-ою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Гельсінкі, Фінляндія, червень 1964 р.
 3. Дванадцять принципів організації охорони здоров’я для будь-якої національної системи охорони здоров’я. Прийняті 17-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Нью-Йорк, США, жовтень 1963 р.
 4. Декларація Організації Об’єднаних Націй про клонування людини. Прийнята резолюцією 59/280 Генеральної Асамблеї 8 березня 2005 р.
 5. Декларація прав людини і особистої свободи медичних працівників, прийнята 37-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Брюсель, Бельгія, 30 жовтня 1985 р.
 6. Декларація про евтаназію. Прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р.
 7. Європейська декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнтів у Європі, прийнята Європейською нарадою з прав пацієнтів, Амстердам, 28-30 березня 1994 р. ВООЗ Європейське регіональне бюро
 8. Декларація стосовно незалежності і професійної свободи лікаря. Прийнята 38-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Ранчо Міраж, Каліфорнія, США, жовтень 1986 р.
 9. Декларація стосовно трансплантації людських органів. Прийнята 39-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Мадрид, Іспанія, жовтень 1987 р.
 10. Додатковий протокол до Конвенції про захист прав людини і гідності людини щодо застосування досягнень біології та медицини стосовно заборони клонування людських істот, ухвалений Радою Європи, Париж, 12 січня 1998 г.
 11. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Рада Європи, Страсбург, 26 листопада 1987 р.
 12. Європейська конвенція про соціальну і медичну допомогу. Рада Європи, Париж, 11 грудня 1953 р.
 13. Європейська соціальна хартія. Рада Європи, Страсбург, 03 травня 1996 р.
 14. Європейська угода про обмін лікувальними субстанціями людського походження. Париж, 15 грудня 1958 р. Додатковий протокол від 29 вересня 1982 р.
 15. Європейська хартія прав пацієнтів. Прийнята 15 листопада 2002 р.
 16. Європейський кодекс соціального забезпечення. Рада Європи, Страсбург, 16 квітня 1964 р.
 17. Женевська декларація, прийнята 2-ою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Женева, Швейцарія, 01 вересня 1948 р.
 18. Загальна декларація прав людини: ООН, 10 грудня 1948 р.
 19. Загальна декларація про геном та права людини, прийнята ООН 11 листопада 1997 р.
 20. Конвенція про відшкодування працівникам під час професійних захворювань N 18, ухвалена Міжнародною організацією праці 10 червня 1925 р.
 21. Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, ухвалена ООН 09 грудня 1948 р.
 22. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину. Рада Європи, Ов’єдо, 4 квітня 1997 р.
 23. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ухвалена Радою Європи 04 листопада 1950 р.
 24. Конвенція про права дитини, ухвалена ООН 20 листопада 1989 р.
 25. Лісабонська декларація стосовно прав пацієнта, прийнята 34-ою Всесвітньою медичною асоціацією, Лісабон, Португалія, 01 жовтня 1981 р.
 26. Міжнародний кодекс медичної етики, прийнятий 3-ою Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Лондон, Англія, жовтень 1949 р. (із змінами).
 27. Положення про захист прав та конфіденційність пацієнта, ухвалене Всесвітньою медичною асамблеєю, Будапешт, Угорщина, 01 жовтня 1993 р.
 28. Положення про торгівлю живими органами, прийняте 37-ю Всесвітньою медичною асамблеєю, Брюсель, Бельгія, жовтень 1985 р.
 29. Положення щодо доступності медичної допомоги, ухвалена 40-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Відень, Австрія, 01 вересня 1988 р.
 30. Рекомендація щодо охорони здоров’я працівників на місцях роботи N 97, ухвалена Міжнародною організацією праці 25 червня 1953 р.
 31. Сіднейська декларація стосовно смерті, ухвалена 22-ою Всесвітньою медичною асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968 р.
 32. Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я, прийнятий 22 липня 1946 р.
 33. Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників, ухвалена ЄЕС 09 грудня 1989 р.

 

Законодавство

 

 1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – стаття 141.
 2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – стор. 1. – стаття 920.
 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.
 4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. / Додаток до N 50.
 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – стаття 1122.
 6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Голос України від 04.08.2010. – № 143.
 7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ //Голос України від 26.02.2002. – № 38.
 8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV //
 9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // Голос України від 14.03.2003. – № 49.
 10. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р.№ 1129-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3. – стаття 21.
 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – С. 1530. – Ст. 492
 12. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-ІV // Урядовий кур’єр від 17.08.2005 р. – № 153 / 153-154.
 13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // Голос України від 04.12.2010. – № 229.
 14. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – стаття 19.
 15. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Урядовий кур’єр від 30.03.2006. – № 60.
 16. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР // Урядовий кур’єр від 15.01.1998.
 17. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – стаття 232.
 18. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
 19. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 р.№ 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 62.
 20. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 321.
 21. Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 49. – Ст. 258.
 22. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.
 23. Закон  України «Про донорство крові та її  компонентів» від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 23. – Ст. 183.
 24. Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині» від 16.07.1999 р. № 1007-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.
 25. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ // Голос України від 27.03.1991.
 26. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» від 22.01.2010 р. № 1841-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 13. – ст. 126.
 27. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 21. – стаття 252.
 28. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР // Урядовий кур’єр від 24.01.1998.
 29. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2000. – № 27. – стор. 1. – стаття 1109.
 30. Закон України «Про імплантацію електрокардіостимуляторів» від 14.09.2000 р. № 1950-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. – Ст. 369.
 31. Закон України «Про заборону репродуктивного клонування людини» від 14.12.2004 р. № 2231-ІV // Голос України від 11.01.2005. – № 3.
 32. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 р. № 1972-ХІІ // Голос України від 09.01.1992.
 33. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 14. – стаття 80.
 34. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР // Урядовий кур’єр від 19.02.1998.
 35. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
 36. Указ Президента України «Про Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України» від 07.12.2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 49. – т. 1. – с. 5. – ст. 2116.
 37. Указ Президента України «Про Клятву лікаря» від 15.06.1992 р. № 349 // Збірник указів Президента. – 1992. – № 2.
 38. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 08.08.2000 р. № 963/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 32. – С. 22. – ст. 1344.
 39. Указ Президента України «Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної і нетрадиційної медицини» від 31.07.1998 р. № 823/98 // Урядовий кур’єр від 13.08.1998 р.
 40. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення» від 06.12.2005 р. № 1694/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 49. стор. 35, стаття 3054, код акт
 41. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України» від 13.04.2011 року № 467/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – С. 353. – ст.1273.
 42. Програма подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 955 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 28. – С. 73. – ст. 1324.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22.06.2011 р. № 667 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 47. – С. 182. – Ст. 1910.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції» від 16.10.1998 р. № 1642 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Ст. 23.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки» від 25.07.2003 р. № 1162 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 31. – Ст. .
 46. Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 р. № 1303 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 33. – Ст. 61.
 47. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» від 03.12.2009 р. № 1317 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 95. – С. 52. – Ст. 3265.
 48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» від 17.09.1996 р. № 1138 // Урядовий кур’єр від 26.09.1996 р.
 49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15.07.1997 р. № 765 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – Ст. 61
 50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки» від 10.01.2002 р. № 14 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – С. 30. – Ст. 403.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» від 26.05.2005 р. № 376 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – С. 25. – Ст. 1196.
 52. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про застосування методів стерилізації громадян» від 06.07.1994 р. № 121 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0187-94
 53. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України» від 17.01.1995 р. № 6 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0248-95
 54. Порядок обстеження осіб, які потребують зміни (корекції) статевої належності, затв. наказом МОЗ України від 03.02.2011 р. № 60 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 17. – С. 25. – Ст. 714.
 55. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій» від 23.12.2008 р. № 771 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 24. – С. 153. – Ст. 817.
 56. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.1997 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 3. – Ст. 127.
 57. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження нормативно-правових документів з питань трансплантації» від 25.09.2000 р. N 226 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42. – С. 304. – Ст. 1804.
 58. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження положень та інструкцій щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади» від 08.10.2001 р. № 397 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – С. 258. – Ст. 493.
 59. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р. № 385 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 46. С. 131. – Ст. 2116
 60. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» від 29.10.2009 р. № 1010/17026 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 7. – С. 95. – Ст. 2948.

 

Судова практика

 

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27.03.1992 р. № 6 // режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 3.03.1995 р. № 4 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95
 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про захист гідності та честі фізичної особи, також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р. № 1 // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 3. – С.
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30.05.1997 р. № 15 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) від 29.12.1999 р. № 11-рп/99 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Стор. 114. – стаття 126.
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я і вищих медичних учбових закладах” (справа про платні медичні послуги) від 25.11.1998 р. № 15-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 50.
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України в державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомоги надається безоплатно (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23.
 8. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка) від 30.10.1997 р. № 5-зп/1997 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – Ст. 126.

 

 

Додаткова література

 

 

 1. Антонов С. В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг: дис… канд.юрид. наук: спец. 12.00.03 / НАН України; Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького. – К., 2006. – 206 с.
 2. Аптечна справа в Україні: нормативно-правове регулювання: зб. док. / упоряд. О. М. Роїна.. – К., 2007. – 402 с.
 3. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини у сфері охорони здоров’я: практ. посіб. / за наук. ред. І. Сенюти. – Л., 2011. – 528 с.
 4. Блавацька О. Б., Зарума Л. Е., Калинюк Т. К., Парновський Б. Л. Правові медичні та фармацевтичні аспекти створення, реалізації і застосування лікарських засобів. – Львів, 2002.
 5. Болотіна Н. Медичне право в системі права України // Право України. – 1999. – № 7. – С. 119.
 6. Братанюк Л. С. Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підруч. – К., 2010. – 544 с.
 7. Булеца С. Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я (порівняльно-правовий аспект): [Монографія] / С.Б. Булеца. – Ужгород: Ліра, 2006. – 172 с.
 8. Волков В., Дешко Л. Медичне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – № 2(10). – С. 55.
 9. Воробйова Н. Правове регулювання психіатричної допомоги: навч. посіб. для вузів. – К., 2010. – 208 с.
 10. Галай В. О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні: наук.-практ. посіб. – К., 2009. -72 с.
 11. Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.
 12. Гладун З.С. Законодавство України про охорону здоров’я: поняття, зміст, проблеми і перспективи // Законодавство України про охорону здоров’я: збірник нормативних актів. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 10.
 13. Гладун З.С. Право на здоров’я: політико-правові аспекти // Український часопис прав людини. – 1996. – № 1. – С. 7.
 14. Гревцова Р.Ю. Правові питання надання медичної допомоги пацієнтам (Короткий практичний посібник для лікарів). Юридичні рекомендації з підтримки системи стандартизації надання медичної допомоги населенню / заг.ред. Г. Росс, Л. Штейнхаус / Nicare. – К., 2006.
 15. Грузєва Т.С. Право на здоров’я в міжнародному і вітчизняному законодавстві // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я в Україні. – 2003. – № 3. – С.71.
 16. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: навч. посіб. / За ред. І. М. Солоненка, Л. І. Жаліло. – К., 2004. – 116 с.
 17. Дешко Л. До питання про визначення охорони здоров’я в законодавстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 65-68.
 18. Дешко Л. Конституционное право на медицинскую помощь: понятие и содержание / Сборник матер. 2-й Всероссийской научно – практической конференции “Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности”. – М.: Издательская группа “Юрист”, 2004. – С. 173-176.
 19. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони здоров’я. Уроки для України / за заг. ред. В. Черненка та В. Рудого. – К., 2002. – 112 с.
 20. Кальниш В., Москалець Г., Лещук Н. Сучасний стан нормативно-правової бази системи охорони здоров’я України // Ліки України. -2002. – С. 55-57.
 21. Карамишев Д. В. Концепція інноваційних перетворень: міжгалузевий підхід до реформування системи охорони здоров’я: державно-управлінські аспекти / Нац. акад.. держ. управління при Президентові України; Харків. регіонал. ін-т. – Х., 2004. – 303 с.
 22. Касевич Н. М. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: підруч. / Н. М. Касевич, К. І. Шаповал. – К., 2010. – 248 с.
 23. Кашинцева О.Ю. Правове регулювання біоетичних проблем в громадянському суспільстві // Вісник Академії Адвокатури України. – 2006. – № 1(5).
 24. Кембел А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика: учебное пособие; пер. с англ. / под. ред. Ю. М. Лопухина, Б. Г. Юдина. – 2-е узд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 400 с.
 25. Крьосний Д. І., Васкес Естуардо Охорона здоров’я в Україні – ліцензування та акредитація: навч. посіб. – К., 2003. – 334 с.
 26. Лехан В. М., Лакіза-Сачук Н. М., Войцехівський В. М. та ін.. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні / за заг. ред.. В. М. Лехан. – К., 2001.
 27. Мельник В. І. Організаційні і правові аспекти судово-психіатричної експертизи у кримінальному процесі: посібник для судових психіатрів / В. І. Мельник, А. В. Мельник. – К.: Наук. світ, 2005. – 149 с.
 28. Медицинское право: правовые позиции Европейского суда по правам человека / сост.: В. Д. Волков, Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур, О. А. Мингела. – Донецк, 2011. – 117 с.
 29. Медичне право України (правове забезпечення відомчої медицини МВС України): моногр. / С. Г. Стеценко, Т. О. Тихомирова. – К., 2010. – 152 с.
 30. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування): моногр. / С. Г. Стеценко, В. Ю. Стеценко, Я. М. Шатковський. – К., 2010. – 208 с.
 31. Москаленко В.Ф. Стан та формування нормативно-правової бази охорони здоров’я України (1992-1999 рр.) // Проблеми екології та медицини . – 2000. – № 1. – С. 6-7.
 32. Назар П. С. Основи медичної етики: навч. посіб. / П. С. Назар, Ю. Г. Віленський. – К., 2002. – 344 с.
 33. Обов’язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження): моногр. / В. Ю. Стеценко. – К., 2010. – 320 с.
 34. Охорона здоров’я в регіонах: влада і громада: збірка матеріалів по дослідженню політики стосовно охорони здоров’я в Україні. – О., 2007. – 115 с.
 35. Охорона здоров’я та права людини: ресурсний посіб. // Дж. Коен, Т. Езер, П. Мак Адамс, М. Мілоф / пер. з англ. Н. Шевчук; наук. ред. укр.. версії І. Сенюта. – 5-те вид, допов. – Л., 2011. – 600 с.
 36. Пашков В. М. Правове регулювання обігу лікарських засобів. – К., 2004. – 160 с.
 37. Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст). – К., 2009. – 448 с.
 38. ІІолешко А. Конференція з питань вдосконалення законодавства в галузі охорони здоров’я // Право України. – 2002. – № 1.
 39. Поттер Ван Ранслер Биоэтика: мост в будущее / под ред. С. В. Вековшининой, В. Л. Кулиниченко. – Киев, 2002. – 216 с.
 40. Права людини в галузі охорони здоров’я. – Х., 2011. – 176 с.
 41. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ – IV рівнів акредитації / В. Ф. Москаленко та ін.; ред. В. Ф. Москаленко; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2006. – 295 с.
 42. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні: Навчальний посібник. – К., 2010. – 149 с.
 43. Радиш Я. Ф. Медичне страхування: Навч.посіб. / Я. Ф. Радиш. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 88 с.
 44. Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. – К., 2005. – 272 с.
 45. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Львов: Вища школа, 1982.
 46. Сенюта І. Медичне право і Медичний кодекс України: реалії та перспективи // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 23. – К., 2004. – С. 163-165.
 47. Сенюта І. Право людини на охорону здоров’я як гарантія здійснення права на життя // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2005. – Вип. 41. – С. 23-33.
 48. Сенюта І. Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів, 2006. – Вип. 42. – С. 42-49.
 49. Сенюта І. Медичний кодекс як основа в реформуванні здоров’я України // Науково-практичний загальномедичний журнал. Український медичний часопис. – 2006. – № 5-6 (3/53). – С. 5-10.
 50. Сенюта І. Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Сер. юридична. – Вип. 40. – Львів, 2004. – С. 24-36.
 51. Сенюта І. Законодавче забезпечення права на охорону здоров’я в Україні: історико-правовий огляд // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 39. – Львів, 2004. – С. 59-68.
 52. Скомороха В. Конституційне правосуддя і права людини на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування та їх забезпечення державою // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5.
 53. Скоромоха В. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу, медичне страхування та конституційне правосуддя // Право України. – 2002. – № 6. – С. 8.
 54. Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2003. – № 2(6). – С. 40-45
 55. Стеценко Г. С., Побережний А. І., Сміянова В. А., Андріївський І. Ю., Гаврилюк О.Ф. Реформа охорони здоров’я в Україні / за ред. проф. О. М. Голяченка. – Тернопіль, 2006. – 160 с.
 56. Стеценко С. Г., Шатковська І. В. Медичне право України (правове забезпечення лікарської таємниці): моногр. / С. Г. Стеценко, І. В. Шатковська. – К., 2010. – 144 с.
 57. Страхування в галузі охорони здоров’я: навч. посіб. / І. Б. Дячук, І. Я. Сенюта, Х. Я. Терешко, І. І. Фуртак; за заг. ред. І. Я. Сенюти. – Л., 2010. – 216 с.
 58. Турак Й. А. Етичні та правові засади медичного втручання: з погляду лікаря-практика. – Ужгород, 2002. – 225 с.
 59. Уголовный кодекс для врача / Р. Л. Ахметшин. – Донецьк, 2010. – 128 с.
 60. Фармацевтика та охорона здоров’я: засади правового регулювання в Україні. – 2-ге вид., оновл. та допов. – К., 2011.
 61. Ціборовський О. М. Шляхи систематизації законодавства України у сфері охорони здоров’я / О. М. Цібровський, С. В. Істомін, В. М. Сорока. – К., 2011. – 72 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус