Вийшов у світ 71 випуск факультетського видання Вісник Львівського університету. Серія юридична»

28.12.2020 | 11:58

На завершення цього року раді повідомити про вихід у світ 71 випуску факультетського видання «Вісник Львівського університету. Серія юридична», в якому висвітлюються актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Із повним номером видання можна ознайомитись за посиланням.

https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Maket_71_Final.pdf

Із окремими статтями можна ознайомитись на сторінці сайту видання за посиланням.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/issue/view/454

 

Цього разу читач видання можуть ознайомитись із цікавими статтями не лише викладачів юридичного факультету, але і колег з інших закладів вищої освіти.

 

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ Володимир Гончаров

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ СУДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ілона Камінська

ПРЕЦЕДЕНТНА СУДОВА ПРАКТИКА: ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ

Назар Стецик

ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОЇ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬЩІ 1791 РОКУ (ДО 230-РІЧЧЯ ВІД РОКУ ПРИЙНЯТТЯ)

Андрій Кольбенко

СУДДЯ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ (1918–1939 РОКИ)

Ольга Липитчук

ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ

Леонід Тарасенко

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРАВ НА ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Роман Юрків

ОБ’ЄДНАННЯ КОМУН ЯК КОМПОНЕНТ ФРАНЦУЗЬКОЇ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Марія Камінська

ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Наталія Янюк
ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ Павло Демчук

НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗУМІННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

Василь Франчук

ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ, ЯКИМ СКАСОВАНО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЯННЯ, ВЧИНЕНЕ ОСОБОЮ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ

Ірина Басиста

ВІДМОВА ВІД ПІДТРИМАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ФОРМА ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОКУРОРОМ СВОЇМ ПРАВОМ

Галина Борейко

ЗАСАДА ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ПРАВДИ (ІСТИНИ) У СВІТЛІ РЕФОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ

Юрій Піх

 

Нагадаємо, що до 01 березня 202й року приймаються матеріали для публікації у наступному 72 Випуску видання, який заплановано видати до у другому кварталі 2021 року.

 

Просимо авторів звертати увагу на вимоги щодо подання та оформлення матеріалів для публікації за посиланням. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/about/submissions#authorGuidelines