Вітаємо аспірантів та їх наукових керівників із успішним захистом дисертацій

10.11.2020 | 18:18

29 та 30 жовтня 2020 року на юридичному факультеті відбувся захист дисертацій аспірантів юридичного факультету.

Асистент кафедри теорії та філософії права Наталія Гунько захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Зміни та доповнення до законів України: загальнотеоретичні та техніко-технологічні аспекти». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Луць Людмила Андріївна.

Аспірант кафедри теорії та філософії права Оксана Гарасимів захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень на тему «Вплив практики Європейського суду з прав людини на вдосконалення правозахисного законодавства в Україні (загальнотееоретичний аспект)». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Рабінович  Петро Мойсейович.

Асистент кафедри соціального права Мирослава Бук захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Правове регулювання соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні».  Науковий керівник: к.ю.н., доц.. Бурак Володимир Ярославович.

Аспірант кафедри соціального права Іванна Волошин захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Соціальний захист малозабезпечених осіб в Україні». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Синчук Світлана Миколаївна.

З текстами авторефератів, дисертацій та відгуків офіційних опонентів можна ознайомитись у рубриці Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03.

Вітаємо аспірантів та їх наукових керівників із успішним захистом та бажаємо подальших наукових здобутків!