Прецедентна судова практика у сфері прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЮРДC-51Стецик Н. В.

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами знань, вмінь та навиків щодо прецедентної судової практики у сфері прав людини.

Предмет: природа, функції, особливості застосування, створення та зміни прецедентної судової практики у сфері прав людини, основні правові позиції у сфері прав людини Конституційного Суду України,  Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини

Зміст: теоретичні аспекти прецедентної судової практики у сфері прав людини; прецедентна судова практика у сфері прав людини в національних та міждержавних правових системах; основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Конституційного Суду України; основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Верховного Суду (України); основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини;

 

У результаті вивчення дисципліни «Прецедентна судова практика у сфері прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • природу, функції, особливості створення, застосування та зміни прецедентної судової практики у сфері прав людини, особливості прецедентної судової практики у сфері прав людини в основних правових системах англо-американського та романо-германського типу;
  • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Конституційного Суду України;
  • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Верховного Суду (України);
  • основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини;

 Вміти:

  • відшуковувати, застосовувати та тлумачити у юридичних справах правові позиції щодо прав людини;
  • надавати консультації та інформаційні довідки щодо змісту правових позицій у сфері прав людини в практиці Конституційного Суду України, Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини;
  • розробляти пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з врахуванням та відповідно до прецедентної практики у сфері прав людини Конституційного Суду України, Верховного Суду (України), Європейського Суду з прав людини.

визначати відповідність чинного законодавства України у сфері прав людини прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини, відповідність правових позицій у сфері прав людини Конституційного Суду України, Верховного Суду України правовим позиціям Європейського Суду з прав людини.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму