Європейські стандарти права на справедливий суд

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Стецик Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами основних європейських стандартів права на справедливий суд, які закріплені у ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та у прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини; у юридичних документах Комітету Міністрів Ради Європи, Консультативної ради європейських суддів, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії).

Предмет: європейські стандарти права на справедливий суд, інституційні стандарти, процесуальні стандарти, відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його застосування європейським стандартам права на справедливий суд.

Зміст: загальна характеристика європейських стандартів права на справедливий суд; інституційні стандарти права на справедливий суд; процесуальні стандарти права на справедливий суд; реалізація європейських стандартів права на справедливий суд в Україні.

У результаті вивчення дисципліни «Європейські стандарти права на справедливий суд» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • природу, структуру, джерела, особливості різновидів європейських стандартів права на справедливий суд, зміст та обсяг права на справедливий суд (зокрема, поняття «суд», право на доступ до суду, на виконання судового рішення, остаточність судового рішення та ін.);
  • інституційні стандарти (незалежність, безсторонність, незмінюваність, порядок формування і функціонування судових органів та ін.) права на справедливий суд;
  • процесуальні стандарти (процесуальні принципи розгляду та вирішення цивільних, кримінальних та інших категорій судових справ, тривалість судових процедур, обгрунтованість судових рішень та ін.) права на справедливий суд та його гарантій;
  • відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його застосування європейським стандартам права на справедливий суд.

Вміти:

  • надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів права на справедливий суд;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України та їх проектів у сфері судочинства європейським стандартам права на справедливий суд;
  • надавати консультації та експертні висновки про відповідність конкретних судових проваджень у різних категоріях справ європейським стандартам права на справедливий суд;
  • розробляти пропозиції щодо наближення законодавства України до європейських стандартів права на справедливий суд.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму