Перегляд судових рішень у цивільному та господарських судочинствах

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сеник С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Сеник С. В.

Опис курсу

Мета: Метою навчальної дисципліни є поглиблення студентами знань щодо питань правового регулювання інституту перегляду судових рішень у цивільному та господарському судочинствах, набутих ними під час вивчення таких галузевих юридичних дисциплін як «Цивільне процесуальне право України» та «Господарське процесуальне право України», а також набуття практичних навиків щодо правильного тлумачення та застосування законодавства.
Предметом навчальної дисципліни є дослідження законодавства, що здійснює правове регулювання інституту перегляду судових рішень у цивільному та господарському судочинствах, опрацювання і вивчення спеціальної наукової літератури та аналіз матеріалів судової практики.

Матеріали

Перегляд судових рішень у цивільному та господарському судочинствах Комплекс
Тести СК Перегляд судових рішень у цивільному та господарському судочинтсвах

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус