Суб’єкти господарських процесуальних відносин

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Сеник С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Сеник С. В.

Рекомендована література

Нормативні акти

 

 1. Конституція України, 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
 2. Конвенція про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних чи торгових справах від 15 листопада 1965 року.
 3. Господарський процесуальний кодекс України, 6 листоп 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №6. – с. 56.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України, 18 берез. 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41. – с. 135.
 5. Кодекс адміністративного судочинства України, 6 липн 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36. – с. 446.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України, 28 грудн 1960р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – №2. – с. 15.
 7. Господарський кодекс України, 16 січн 2003р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №21-22. – с. 144.
 8. Житловий кодекс Української РСР, 30 червн 1983р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – Додаток до №28. – с. 573.
 9. Земельний кодекс України, 25 жовт 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – с. 27.
 10. Кодекс України про адміністративні правопорушення, 7 грудн 1984р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до №51. – с. 1122.
 11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України, 2 червня 2016 року, № 1402-VIII // Голос України від 16.07.2016 — / № 132-133 / [електронний ресурс] // http://zakon0.rada.gov.ua
 12. Закон України „Про міжнародне приватне право”, 23 черв 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – с. 422.
 13. Закон України „Про міжнародні договори України” від 29 черв 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №50. – с. 540.
 14. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59.
 15. Закон України „Про третейські суди” 11 травня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – с. 412.
 16. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – с. 170.
 17. Закон України „Про прокуратуру”, 5 листопада 1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 793.
 18. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, 5 липн. 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – ст.282.
 19. Про безоплатну правову допомогу: Закон України, 2 червн. 2011 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – ст.577.
 20. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, 23 грудн 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №20. – с. 99.
 21. Закон України „Про державну службу”, 16 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №52. – с. 490.
 22. Закон України „Про державну таємницю”, 21 січ 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – с. 93.
 23. Закон України „Про Конституційний Суд України”, 16 жовтня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272.
 24. Закон України „Про судову експертизу”, 25 лют. 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №8. – с. 232.
 25. “Про інвестиційну діяльність” від 19.09.1991р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – ст. .6
 26. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції від 07.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – с. 164
 27. Закон України „Про доступ до судових рішень”, 22 грудня 2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №15. – с. 128.
 28. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, 23 лютого 2006р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №30. – с. 260.
 29. Закон України „Про виконавче провадження”, 21 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24. – Ст. 207.
 30. Закон України „Про державну виконавчу службу”, // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №36-37. – Ст. 243.
 31. Закон України «Про господарські товариства» 19 верес 1991р. // Відомості Верховної Ради України . – 1991. – № 49. – ст. 682.
 32. Закон України «Про акціонерні товариства» 17 верес 2008р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 50, / № 50-51 . – ст.. 384.
 33. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», від 14 травн 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – ст.. 440.
 34. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт. 1991р. // Відомості Верховної Ради УРСР . – 1991. – № 29. – ст.. 377.
 35. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лют 1994р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №25. – с. 198.
 36. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку” від 05.08.2009 №270 // Офіц вісн. України. – 2009. – №23 / №29, 2009. – стор. 357.
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» // www.zakon.rada.gov.ua


Судова практика

 1. Рішення Конституційного Суду України “Про відповідність Конституції України (конституційності) п.1 ст.14 АПК України (справа про підсудність спорів ВАСУ) // zakon.rada.gov.ua
 2. Рішення Конституційного Суду України від 08.07.2010р. у справі за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України // Вісник Конституційного суду України – 2010 р., № 5, стор. 20.
 3. Рішення Конституційного Суду України від 8.04.1999 р. № 3-рп/99 у справі за конституційним поданням ВАСУ та ГПУ щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді). // Господарське судочинство в Україні: правові засади та судова практика: – К.: « Ін Юре », 2004. с. 406.
 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням ТзОВ «Торговий дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення ч. 2 ст. 124 Коституції України (справа про досудове врегулювання спорів), 9 липня 2002 р. // Вісн Конституційного Суду України. – 2002. – №4. – с. 17.
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. // Офіційний Інтернет-сайт Верховної Ради України: www.zakon.rada.gov.ua
 6. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 31.05.2002 № 04-5/608 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій» // www.zakon.rada.gov.ua
 7. Постанова Верховного суду України від 13.06.2007 № 8 “Про незалежність судової влади» // www.zakon.rada.gov.ua
 8. Постанова Вищого господарського суду України від 10.2011 № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам» // www.zakon.rada.gov.ua
 9. Постанова Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» // zakon.rada.gov.ua
 10. Постанова Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 7 «Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам» // www.zakon.rada.gov.ua
 11. Постанова Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 11 «Про деякі питання практики застосування розділу XII-1 Господарського процесуального кодексу України» // zakon.rada.gov.ua
 12. Постанова Вищого господарського суду України від 24.12.2011 № 12 «Про внесення змін до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 N 7 “Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України”» // zakon.rada.gov.ua
 13. Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 13 «Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого господарського суду України від 11.10.2010 N 2 “Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України”» // zakon.rada.gov.ua
 14. Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 15 «Про деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» // zakon.rada.gov.ua
 15. Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» // www.zakon.rada.gov.ua
 16. Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» // zakon.rada.gov.ua
 17. Постанова Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» // zakon.rada.gov.ua
 18. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про виключення майна з опису”, 27 серпня 1976 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.
 19. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні пра­восуддя» від 1 листопада 1996 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. – Т.1. – К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004.
 20. Рекомендації Вищого господарського суду України вiд 28.12.2007  № 04-5/14
  «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» // zakon.rada.gov.ua
 21. Рекомендації Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 04-06/15 «Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства» // zakon.rada.gov.ua
 22. Лист   Вищого господарського суду України вiд 05.12.2007  № 01-8/949Про внесення змін і доповнень до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 18.11.2003 N 01-8/1427 “Про юрисдикцію Європейського суду з прав людини в Україні” zakon.rada.gov.ua
 23. Лист Вищого господарського суду України від 04.04.2012 № 01-06/418/2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 24. Лист Вищого господарського суду України від 04.04.2012 № 01-06/417/2012 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 25. Лист Вищого господарського суду України від 09.03.2010 № 01-08/129 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 26. Лист Вищого господарського суду України від 09.04.2009 № 01-08/204 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права» // zakon.rada.gov.ua
 27. Лист Вищого господарського суду України від 15.01.2010 № 01-08/12 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 28. Лист Вищого господарського суду України від 15.07.2010 № 01-08/415 “Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 29. Лист Вищого господарського суду України від 16.10.2008 № 01-8/626 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 30. Лист Вищого господарського суду України від 17.05.2012 № 01-06/659/2012 «Про Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення положень пункту 20 частини першої статті 106, частини першої статті 111-13 Господарського процесуального кодексу України» // zakon.rada.gov.ua
 31. Лист Вищого господарського суду України від 21.01.2009 № 01-08/33 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 32. Лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 «Про деякі питання практики застосування Закону України “Про судовий збір”» // zakon.rada.gov.ua
 33. Лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 № 01-06/1626/2011 «Про деякі питання практики вирішення спорів за участю банків (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 34. Лист Вищого господарського суду України від 23.05.2012 № 01-06/704/2012 «Про деякі питання практики застосування Закону України “Про судовий збір”» // zakon.rada.gov.ua
 35. Лист Вищого господарського суду України від 23.12.2008 № 01-8/735 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 36. Лист Вищого господарського суду України від 27.11.2009 № 01-08/631 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ, розглянутих Верховним Судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 37. Лист Вищого господарського суду України від 29.11.2007 № 01-8/917 «Про деякі питання судової практики застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства» // zakon.rada.gov.ua
 38. Лист Вищого господарського суду України від 30.06.2009 № 01-08/411/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 39. Лист Вищого господарського суду України від 30.12.2011 № 01-06/1872 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про постачання електричної енергії (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 40. Лист Вищого господарського суду України від 31.05.2010 № 01-08/322 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» // zakon.rada.gov.ua
 41. Лист, Питання-відповідь Вищого господарського суду України від 02.02.2010 № 01-08/71 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів законодавства про відповідальність за порушення у галузі залізничного транспорту (за матеріалами узагальнення судової практики у справах, розглянутих господарськими судами України)» // zakon.rada.gov.ua

Спеціальна наукова література:


Базова

 

 1. Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). – К.: Юстініан, 2011.
 2. Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент : із змінами та допов. станом на 27 серпня 2010 р. / [Бек Ю. Б. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України В. М. Коссака. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с.
 3. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред.. Харитонової О.І. — К.: Істина, 2009. — 360 с.


Допоміжна

 

 1. Амельченко М Повноваження арбітражного суду у виконавчому провадженні // Вісник Донецького університету. Серія В: економіка і право. – 2001. №1.
 2. Амельченко М. В. Право на звернення до арбітражного суду // Держава і право. – 2001. – №10.
 3. Андріанов К. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини // Право України. – 2000. – №8.
 4. Арбитражный процесс. Учебник для вузов. Под ред. М.К.Треушникова. М.: Изд-во “Спарк”. 1997.
 5. Арбитражньій процесс: Ученик / Под ред.. В.В. Яркова. – 3-е идз. – М., 2006.
 6. Атомась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. – 1997. – №6.
 7. Бабенко В.В. Доказування в господарському процесі. – Автореф. канд.юрид.наук. – Київ, 2007.
 8. Бежевець О. Деякі коментарі щодо питання оскарження ухвал суду, оскарження яких не передбачено діючим законодавством // Юридичний радник. – 2005. – №3.
 9. Беляневич В. Е. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). – К.: Юстініан, 2011.
 10. Беляневич В.Е. Прецедентність судової практики: деякі аспекти дослідження проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – №11.
 11. Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України. Автореф. дис. … канд.юрид.наук, К. – 2005.
 12. Богдан Й.Г. Суб’єкти арбітражних процесуальних правовідносин// Вісник ЛДУ. Львів. 1994. Вип. 31.
 13. Богдан Й.Г. Защита арбітражем прав предприятий, организаций, кооперативов в отрясли административного управленя // Развитие национальной государственности союзной ресбуликик на современном етапе // Теизсьі республиканской научно-практической конферении. – К. 1990. – С. 176-179.
 14. Богдан Й.Г. Правова реформа і вдосконалення повноважень та діяльності державного арбітражу // Вісник Львівського університету. – Львів. – 1991. Вип.. 26. С. 49-52.
 15. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000.
 16. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. – 2004. – №11.
 17. Бородін М. Перегляд цивільних справ в порядку апеляції // Право України. – 2004. – №8.
 18. Бородін М.М. Оскарження і розгляд цивільних справ у порядку апеляції (судова практика) // Судова апеляція. – 2005. – № 1.
 19. Гетьманцев О. Принципи цивільного процесу: поняття, особливості // Юридический вестник. – 2004. – №1.
 20. Гетьманцев О. Судова практика в системі джерел цивільного процесуального права України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип.. 237.
 21. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України. – 2001. – №6.
 22. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – №4.
 23. Городовенко В.В. Європейські стандарти незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1.
 24. Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент : із змінами та допов. станом на 27 серпня 2010 р. / [Бек Ю. Б. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук., проф. засл. юриста України В. М. Коссака. – К. : Правова єдність, 2010. – 672 с.
 25. Господарське процесуальне право України. Підручник / За ред.. Харитонової О.І. — К.: Істина, 2009. — 360 с.
 26. Грабильников А.В. Конституційно-правові основи судового рішення як акту судової державної влади // ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТУ. Серія «ЮРИДИЧНІ НАУКИ». – 2011. – № 1 (1). – С.80-84
 27. Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках: монографія. – Х.: Право, 2010. – 352 с.
 28. Дем’як В.М. Про деякі напрями приведенння господарського процессуального законодавства України відповідно до міжнародних стандартів // nbuv.gov.ua
 29. Демченко С. Проблеми підвищення ефективності господарського судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – №1. – С.20-24
 30. Демченко С. Складники ефективності господарського судочинтсва // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 2 (14). – С.21-27
 31. Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство. . – Автореф. канд.юрид.наук. – Київ, 2009.
 32. Джунь В. Провадження у справах про банкрутство як частина Арбітражного процесуального кодексу України // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. – 1995. – №1. – С. 164-168.
 33. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності // Право України. – 1999. – №4. – С. 88-90.
 34. Дорошенко О.Ф. Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. – Автореф. канд.юрид.наук. – Київ, 2007.
 35. Дячук С. Юридична природа виконання наказу // Право України. – 1999. – №4.
 36. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2005. – №2.
 37. Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі // Право України. – 2005. – №8.
 38. Заворотько П.П., Штефан М. Й. Особи, які беруть участь у справі. – К., 1967.
 39. Заворотько П.П., Штефан М. Й. Судове рішення. – К., 1971.
 40. Загвойська Н.І. Від арбітражних комісій – до арбітражного суду / В збірн. «На шляху до правової реформи» /тези доповідей і повідомлень/. Львів: Львівський університет. – 1992. – С. 72-74.
 41. Згама А.О. Актуальні питання уніфікації норм господарського, цивільного й адміністративного процесуального законодавств, що регулюють апеляційний перегляд судових актів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2011. – №11. – С. 100-104.
 42. Згама А.О. Правова природа повноважень суду апеляційної інстанції в господасрькому процесі // митна справа. – № 4(76). – 2011. – Ч. 2. – С. 335-340.
 43. Зейкан Я. Яким бути Господарському процесуальному кодексу? // Право України. – 1997. №12.
 44. Іванюта Н.В. Деякі аспекти забезпечення позову в господарському судочинстві // Держава і право. – Вип.51. – С.391-396
 45. Іванюта Н.В. Захист та гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві // Часопис Київського університету права. – 2010. – №3. – С.188-191
 46. Ільницький О.В. Застосування судами окремих способів захисту прав у земельних спорах за участю іноземних суб’єктів // nbuv.gov.ua
 47. Климович О. Система національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Право України. – 2001. – №1.
 48. Ковалишин О. Р. Забезпечення позову в корпоративних спорах // Держава і право. – Вип.51. – С.397-402
 49. Ковалишин О.Р. Докази в корпоративних спорах // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – число 1(20). – С.37-43
 50. Комаров В.В. Доказування та докази в цивільному судочинстві. – Х., 1980.
 51. Кот О. До питання щодо законної сили судових актів в господарському процесі // ПРАВО УКРАЇНИ. – 2010. – № 4. – С.299-306
 52. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: поняття, принципи та прийоми нападу // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №7.
 53. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №11.
 54. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: затягування розгляду справи // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №9.
 55. Кравчук В.М. Тактика цивільного процесу: робота із судом // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №10.
 56. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006.
 57. Кривенко В.В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи. . – Автореф. канд.юрид.наук. – Одеса, 2006.
 58. Кузь О., Обідіна І. Визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів // Право України. – 2001. №9.
 59. Логуш Л. В. Проблемні питання визначення господарської юрисдикції // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Том 116.  Юридичні науки. – 2011. – С.81-83
 60. Ломоносова О.М. Перегляд цивільних справ за нововиявленими обставинами: Курс лекцій. – Львів, 1972.
 61. Лузан Т.Л, Сеник С.В. Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві / Вісник Верховного Суду України. – № 11 (147). – 2012. – С. 37-42.
 62. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду як одна з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – №3.
 63. Мельник А. Відновлення платоспрможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. – №10.
 64. Нецька Л.С. Проблемні питання процесуальної участі прокурора у справах про банкрутство // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – число 2(21). – С.243-245
 65. Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процессуального законодавства під впливом матеріально-правових актів // Часопис Київського університету права. – 2010. – №2. – С.179-186
 66. Ніколенко Л.М. Щодо визначення поняття зустрічного позову в господарському судочинстві // Держава і право. – Вип.48. – С.327-333
 67. Орлова Л.М. Предьявление иска в арбитраже. Минск, 1983.
 68. Осетинський А. Додержання законності при вирішенні господарських спорів. Право України. 1999. №4. С.11-16.
 69. Пархета А. А. Про однаковість судової практики: господарський аспект // nbuv.gov.ua
 70. Переверзєва О.С. Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства. . – Автореф. канд.юрид.наук. – Київ, 2006.
 71. Перунова О.М. Форма і зміст апеляційної скарги // Право і безпека. – 2004. – №3’3.
 72. Перунова О.М. Форма і зміст касаційної скарги // Право і безпека. – 2005. – № 4’1.
 73. Пилипчик П.П. Верховний Суд України і забезпечення однакового застосування судами законодавства // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №11.
 74. Побирченко И.Г. Подведоственность хозяйственньіх споров. – К., 1969.
 75. Побирченко И.Г. Разрешение хозяйственньіх споров. – М., 1980.
 76. Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Учебное пособие. К. 1988.
 77. Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция. – К, 1973.
 78. Притика Д. Арбітражний суди України: завдання по удосконаленню організації роботи. Право України. 2000. №4. С.3-8.
 79. Притика Д. Арбітражний суд на етапі переходу до ринкових відносин // Право України. 1992. №9.
 80. Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення перспективи розвитку. Право України. 2001. №2. С. 19-27.
 81. Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток господарського судочиснтва // Право України. – 1997. – №8.
 82. Притика Д., Титов М. Арбітражний процес України. Навчальний посібник. Харків. 2000. Т.ІІ
 83. Притика Д., Титов М., Щербина В. Арбітражний процес: навчальний посібник. Харків: Консум, 2000. Ч.2. -416с
 84. Притика Д.М., Титов М.І. Арбітражний процес: законодавства та практика застосування. Навчальний посібник (Станом на 1.01.1999 р.). –Харків: Консул, 1999. –ч. І.
 85. Проект Господарського процесуального кодексу України.
 86. Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. М., 1973.
 87. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. – Львов, 1982.
 88. Пушкарь Е.Г., Богдан И.И. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. – Львов: Изд-во Львов.ун-та, 1987.
 89. Руденко М. Апбітражний суд і прокуратура: історія становлення та сучасний стан взаємовідносин // Право України. – 2000. – №2.
 90. Рябцева Я.Г. Правовий статус арбітражного керуючого. . – Автореф. канд.юрид.наук. – Київ, 2006.
 91. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005.- №9.
 92. Сеник С.В. Лемик Р.Я. Цивільне процесуальне право : навч.посібник / С.В. Сеник, Р.Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іавна Франка, 2010.
 93. Сенін Ю.М. Порушення норм цивільного процесуального права як підстава для скасування судових рішень у касаційному порядку // Вісник Верховного Суду України. 2002. – №6.
 94. Соловйов О.В. Право на доступ до правосуддя у практиці Європейського Суду з прав людини (У контексті п.1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №6.
 95. Степанова Т. Щодо відстрочки сплати державного мита в арбітражних судах // Право України. – 2000. – №12.
 96. Тертишніков В.І. Оскарження та перевірка судових рішень в касаційному порядку. – Х., 1991.
 97. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного процесуального права // Право України. – 2004. – №8.
 98. Титов М. Арбітражне судочинство на порозі змін // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. 1994. №1.
 99. Титов М. Про деякі проблеми вокнавчого провадження // Право України. – 1999. – №11.
 100. Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право україни. – 2001. – №10.
 101. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. – №12.
 102. Фурса С., Цюра Т. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник (Серія: Процесуальні науки), – К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005.
 103. Хримли А. Г. ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ // ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО. – 2009. – №3. – С.199-203
 104. Чернов В. Судові системи України та Франції по розгляду господарських спорів // Право України. – 1992. – №10.
 105. Чернов Є. Застосування норм міжнародних конвенцій, принципів добросовісності та справедливості при розгляді судових справ // Право України. – 1998. – №5.
 106. Черняк В. Банкрутство – це нормальне явище: санація підприємств – основа стабілізації економіки // Голос України. – 1992. – №52.
 107. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – №4 (20).
 108. Шевчук П.І. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту // Право України. – 2000. – №2.
 109. Шерстюк В.М. Арбитражньій процесс в вопросах и ответах. – М., 1996.
 110. Шерстюк В.М., Лук’яненко В. В. Зразки пдля порівняльного дослідження при проведенні судових експертиз у господарському процесі // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2010. – Випуск 10. – С.251-256
 111. Штелик С.П. Теоретичні аспекти інстанційної організації судової системи України // Адвокат. – 2011. – №8(131). – С.37-43
 112. Щербина В. Деякі проблеми правового забезпечення функціонування ринкової економіки // Збірник рішень та арбітражної практики ВАСУ. – 1994. – №1.
 113. Щербина В.С. Господарське право України. -К.: Атіка. -1999.
 114. Щербина В.С. Господарське право України: Видання 3 – є перероблене і доповнене. – Київ: Юрінком Інтер 2002.
 115. Якимовий В.І. До питання підтвердження адвокатом своїх повноважень у господарському процесі та забезпеченняйого добросовісності // nbuv.gov.ua


Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua
 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт // http://sc.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Суб’єкти господарських процесуальних відносин
Субєкти господарських процесуальних відносин Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус