Європейські стандарти свободи вираження поглядів

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Ничка Ю. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета: формування знань щодо основних європейських стандартів свободи вираження поглядів, які закріплені у ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, сформувались у практиці Європейського Суду з прав людини та у документах Ради Європи, та практики їх застосування.

Предмет: природа та джерела європейських стандартів свободи вираження поглядів; зміст основних стандартів свободи вираження поглядів; обов’язки держави, що випливають зі статті 10 Конвенції; критерії правомірності обмеження свободи вираження поглядів; особливості свободи вираження поглядів у певних сферах.

Зміст: загальна характеристика європейських стандартів свободи вираження поглядів; обов’язки держави, що випливають зі статті 10 Конвенції; критерії правомірності обмеження свободи вираження поглядів; особливості свободи вираження поглядів у певних сферах (свобода вираження у сфері мистецтва, свобода вираження в комерційній сфері, свобода вираження в політичній сфері, свобода вираження у сфері освіти, свободи вираження поглядів у ЗМІ, свобода вираження поглядів у сфері найманої праці та державної служби).

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • природу та джерела європейських стандартів свободи вираження поглядів;
  • зміст основних стандартів свободи вираження поглядів з практики ЄСПЛ, таких як “свобода висловлювань також охоплює інформацію чи ідеї, які ображають, шокують чи дратують”, “захист джерел інформації”, “суспільно значима інформація”, “розмежування фактів та оціночних суджень”, “межі допустимої критики”, “роль преси в демократичному суспільстві”, “охолоджуючий ефект” тощо;
  • обов’язки держави, що випливають зі статті 10 Конвенції, та критерії правомірності обмеження свободи вираження поглядів (втручання, що “встановлене законом”, “переслідує правомірну мету”, “необхідне у демократичному суспільстві”);
  • особливості свободи вираження поглядів у певних сферах (свобода вираження у сфері мистецтва, свобода вираження в комерційній сфері, свобода вираження в політичній сфері, свобода вираження у сфері освіти, свободи вираження поглядів у ЗМІ, свобода вираження поглядів у сфері найманої праці та державної служби).

Вміти:

–     відшуковувати та аналізувати європейські стандарти свободи вираження поглядів;

–  обгрунтовувати свою позицію, спираючись європейські стандарти свободи вираження поглядів;

–    оцінювати національне законодавство на відповідність до європейських стандартів свободи вираження поглядів;

–   застосовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності, зокрема в процесі створення проектів джерел права України, консультуванні з юридичних питань, представництві у суді тощо.