Паславська Наталія Тарасівна

Посада: асистент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: nataliya.paslavska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

конституційна юстиція, історія конституційного судочинства, конституціоналізм ФРН

Курси

Біографія

Народилася у 1990 р. у м. Львові.

У 2007 році закінчила Львівську Українську Гуманітарну гімназію з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови, отримала диплом гіда-перекладача та технічного перекладача.

У цьому ж році закінчила Львівську обласну Малу академію наук з відзнакою і вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2012 році (ОКР “Магістр”, тема магістерської роботи – “Конституційно-правовий статус Федерального Конституційного Суду ФРН”).

У 2010 році була стипендіатом Фонду імені Ганнса Зайделя (юридичний факультет університету імені Людвіґа-Максиміліана у Мюнхені; тема наукової роботи – “Громадянське суспільство як складова демократії”).

2012-2015 роки – аспірантка кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;Дисертаційне дослідженння «Становлення та розвиток конституційної юстиції ФРН: історико-правове дослідження» зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

З 2013 року працює асистентом кафедри основ права на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 році у м. Львові захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!