Міжнародне кримінальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Сенько М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
718доцент Сенько М. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з галуззю міжнародного публічного права, яка вивчає міжнародно-правове  співробітництво держав у боротьбі з міжнародною злочинність.

Завдання  навчальної дисципліни полягає у виявленні закономірностей формування сучасної системи двосторонніх та багатосторонніх відносин, які забезпечують співробітництво держав у боротьбі з міжнародною злочинністю, дослідженні особливостей становлення та розвитку видів та форм співробітництва у боротьбі з міжнародною злочинністю, класифікації та правильній кваліфікації злочинів міжнародного характеру, з’ясування місця і ролі міжнародних організацій у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Рекомендована література

Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое  исследование. – М., 2000.

Блищенко И.П.   Международное уголовное право. – М.,1995.

Бородин С.В., Ляхов Е.Г.     Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. – М., 1983.

Волженкина В.М.        Выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. – М., 1998.

Галенская Л.Н.   Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л., 1978.

Дагель П.С. Международное уголовное право. – Владивосток, 1979.

Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1980.

Иногамова – Хегай Л.В.       Международное уголовное право. – СПб., 2003.

Карпец И.И.       Преступления международного характера. – М., 1979.

Карпец И.И.       Международная преступность.- М., 1988.

Каюмова  А.Р.    Международное уголовное право. – Казань, 1988.

Международное уголовное право. (Под общ. Ред. Кудрявцева  В.Н.) – М., 1999.

Наумов А.В., Лукашук И.И. Международное уголовное право. – М.,1999.

Панов  В.П.        Международное уголовное право. –  М., 1997.

Решетов Ю.А.     Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. – М.,1983.

Матеріали

Міжнародне кримінальне право_Анотація
Міжнародне кримінальне право_Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму