Школа польського та європейського права

  • Про підрозділ
  • Методичні матеріали

Про школу

З 2007/2008 навчального року в рамках співпраці між факультетом права і адміністрації Ягеллонського університету у Кракові (Республіка Польща) та юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка почала функціонувати Школа Польського та Європейського Права. Цей проект спрямований на ознайомлення студентів Франкового університету з особливостями національного права сусідньої Польщі та основами права Європейського Союзу, оволодіння професійної іноземної  (польської) мови,  що сприяє отриманню ширших перспектив  продовження навчання за кордоном  (на магістерських програмах) та працевлаштування.

Аналогічна школа польського та європейського права створена у Тернопільському національному економічному університеті, тому більшість наукових та культурних заходів проводяться  спільно, що дозволяє студентам юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка розширити можливості міжуніверситетського спілкування, долучитися до кращих традицій різних правничих шкіл як у Польщі, так  і в Україні.

Окрім того, на основі шкіл польського права в Україні вже другий рік поспіль на факультеті права і адміністрації Ягеллонського університету діє Школа Українського Права, в діяльності якої задіяні і викладачі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей проект набуває все більшої популярності серед студентів  Польщі. Навчання у Школі Українського Права є аналогічним навчанню у школі польського права в Україні, а студенти з Кракова – учасники цієї Школи – також беруть участь у спільних з українськими студентами проектах.

Можна з певністю сказати, що ідея створення шкіл паралельного вивчення іноземного права у нашому Університеті є вагомою складовою ефективної міжуніверситетської співпраці в Україні і за її  межами та подальшого розвитку дружніх відносин.

Курс навчання у Школі Польського та Європейського Права у Львові охоплює два етапи.

Першим етапом, який відбувається впродовж першого семестру поточного навчального року, є вивчення польської мови (зокрема, юридичної польської термінології). Варто відзначити  інтенсивність та ефективність такого мовного курсу, який заклав належну основу для вивчення польських правничих дисциплін, а відповідно і проходження в подальшому випускниками Школи практики у Польщі та отримання стипендій на навчання у Ягеллонському університеті.

Другим етапом курсу Школи, який має місце у другому семестрі, є лекції з окремих галузей права. Під час цього етапу учасники Школи мають можливість ознайомитися з основами різних галузевих інститутів польського та європейського права. Потрібно зауважити, що навчання у Школі більшою мірою зосереджене на вивченні цивільного та господарського права з огляду на практико-прикладний характер цих дисциплін. Серед предметів, які викладаються в рамках Школи, окрім традиційних – цивільного, господарського, міжнародного приватного, адміністративного, кримінального права – є й такі спеціалізовані, як право ринку капіталів, право господарських товариств, право інтелектуальної власності, речове право, і, звичайно, право Європейського Союзу.

Лекції у Школі проводяться польською мовою професорами факультету права та адміністрації Ягеллонського університету, а також викладачами, запрошеними з інших університетів Польщі. Більшість викладачів Школи є провідними науковцями, відомими фахівцями у сфері права як у Польщі, так і за її межами. Багато з них є й відомими юристами-практиками, серед яких судді Конституційного Трибуналу Польщі та третейські судді.

РЕГЛАМЕНТ
ШКОЛИ ПОЛЬСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА у Львівському державному університеті. Івана Франка

1. В рамках Школи проводиться курс юридичної польської мови та курси польського та європейського права, визначені Керівником Школи від Ягеллонського університету, але не більше дванадцяти і не менше семи.

2. Українська сторона проводить набір до Школи і визначає, при консультаціях з польською стороною кількість учасників.

2а. В заняттях Школи Польського і Європейського Права можуть брати участь студенти, аспіранти (докторанти), а також працівники Львівського національного університету, а також, у випадку згоди координаторів Школи з обох навчальних закладів, особи з-поза Львівського національного університету. Особи з-поза Львівського національного університету, а також особи, які вже брали участь у заняттях Школи Польського і Європейського Права і отримали Свідоцтво про закінчення Школи приступають до екзаменів і можуть отримати Свідоцтво про закінчення Школи, але не можуть претендувати на отримання нагород у вигляді практик та стипендій. У випадку виїзду даних осіб на семінари, що проводяться у Польщі, вони не можуть претендувати на відшкодування фінансових витрат на поїздку.

3. Курс польської юридичної мови триває чотири місяці (І семестр навчального року) і включає в себе близько 45 навчальних годин по 90 хвилин. У 2007/2008 навчальному році кількість навчальних годин, винятково становить приблизно 25 год. Мовні курси проводить узгоджена Сторонами особа. Мовний курс закінчиться екзаменом.

4. Курси з правової тематики включають лекції на теми, обрані викладачами польського та європейського права. Лекції приводитимуть викладачі визначені польською стороною. Вони відповідальні за навчальну програму. Кожна лекція триватиме близько 7 годин по 60 хвилин.

5. Заняття проводяться на польській мові. Існує можливість пересилання матеріалів для студентів по електронній пошті.

6. Доповнення до кожної лекції можуть бути практичні заняття. Практичні заняття триватимуть 90 хвилин. Заняття будуть присвячені: темі лекції, повторення матеріалу і підготовці до іспиту. Заняття будуть проводитися особами, визначені українською стороною, за домовленістю з польською стороною.

7. Лекції будуть проводитися в аудиторіях юридичного факультету Національного університету ім. Івана Франка у Львові: у п’ятниці у годинах від 17.00 до 20.00 і у суботи у годинах. від 10.00 до 14.00. Точний час проведення лекцій може бути змінений спільним рішенням керівників шкіл від обох Сторін.

8. Кожен курс завершується письмовим іспитом. Іспит підготовлюється і проводиться особою, що проводить лекційний курс. Тривалість іспиту не може перевищувати 60 хвилин. Іспит проводиться у формі вирішення практичної задачі, при вирішенні яких студенти можуть мати всі матеріали. За підготовку екзаменаційних питань і перевірку робіт відповідальна польська сторона. За створення умов для проведення іспиту та контроль за його проведення відповідальна українська сторона.

9. Шкала оцінювання з окремих предметів є такою ж, що застосовується в Ягеллонському університеті. Остаточна оцінка Школи буде перерахована відповідно до шкали, що діє у Львівському Національному університеті імені Івана Франка.

10. Після закінчення лекційного курсу проводиться фінальний іспит, який охоплює всі матеріали, і буде проводитись на аналогічних принципах, як і іспити з кожного предмета, за винятком того, що може бути проведений у формі усного іспиту. Термін проведення фінального іспиту буде поданий щонайменше за три тижні до передбачуваної дати тестування.

11. Умови допуску до фінального іспиту:

а) успішне закінчення мовного курсу,

б) отримання позитивних оцінок з письмових іспитів з усіх предметів у даному році, передбачених програмою Школи. Допуск на усний іспит можливий також у випадку, якщо учасник Школи отримає негативні оцінки або не здасть три екзамени з предметів, включених у програму Школи у цьому році.

12. Умовою отримання позитивної оцінки з фінального іспиту, є

хороші оцінки з усіх частин даного іспиту.

13. Випускна оцінка школи складається з: 1/3 – середня оцінка з семи кращих оцінок отриманих учасником Школи на письмових іспитах з окремих предметів, і 2/3 оцінки за фінальний іспит.

14. Польська Сторона буде докладати всі старання щоб запропонувати найкращим випускникам Школи, участь у програмі практики в Польщі, але не гарантує, що така практика відбудеться. Студенти, які вже були учасниками практик в попередні роки не може претендувати на таку участь знову.

15. Завершення мовного курсу, а також лекційного курсу буде підтверджено свідоцтвом про закінчення Школи.

16. Порушення учасником Школи правил іспиту рівнозначно негативній оцінці з даного предмету.

17. По можливості, будуть проводитись також дидактичні заняття, на додаток до лекції та практичних занять, у формі кількаденного семінару, який відбуватиметься у Польщі. Тематику дидактичних занять визначають за взаємною згодою Керівники від обох сторін.

18. При наявності технічних можливостей, додаткові заняття та консультації можуть проводитися у вигляді інтерактивних телеконференцій через Інтернет.

19. У разі збігу термінів занять Школи з термінами обов’язкових занять у Львівському Національному університеті імені Івана Франка, студент-учасник Школи, не несе негативних наслідків відсутності на обов’язкових заняттях.

Заява абітурієнта

Методичні матеріали

HARMONOGRAM SZKOŁY PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 2016-2017

Data Nazwa przedmiotu Prowadzący
8-9 kwietnia Prawo spółek dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ kierownik OKSPO WPiAUJ
27-28 kwietnia Prawo Unii Europejskiej dr Agata Capik i dr Rudolf Ostrichansky
29 kwietnia (sobota popołudniu) Prawo karne dr Agnieszka Pilch

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ

14 maja Prawo europejskie Prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ

26 maja Prawo własności intelektualnej dr Piotr Kostański adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ
27-28 maja Prawo upadłościowe dr Marek Porzycki adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej WPiA UJ
2-3 czerwca Prawo rodzinne dr Halina Nowara-Bacz

adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ

9-10 czerwca Prawo cywilne Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński dziekan WPiA UJ
14-16 czerwca Letnia Akademia Arbitrażu i Mediacji KKG

Завантажити у файлі

Розклад занять – Harmonogram 2016