Тур Ольга Тарасівна

Курси

Публікації

 1. 1. Тур О.Т. Фактори, які визначають якість юридичних консультацій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016 № 21. – С. 108-110.
 2. Тур О.Т. Особенности гражданской ответственности в сфере предоставления консультационных услуг // Legea și viața. – Martie, 2016. – С.71-75.
 3. Тур О.Т. Цивільно-правова відповідальність виконавця за договором про надання консультаційних послуг // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. – С.38-41.
 4. Тур О.Т. Правові наслідки надання консультаційних послуг неналежної якості // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. Львів, 04–05 лютого 2016 р. – С.203-204.
 5. Тур О.Т. Консультаційна послуга як юридична категорія // Підприємництво, господарство і право. – Київ, 2015, №7 (235). – С.15-18.
 6. Тур О.Т. Істотні умови договору про надання консультаційних послуг // Право і суспільство. – 5-2’2015. – С.91-95.
 7. Тур О.Т. Класифікація консультаційних послуг в цивільному обороті України // Часопис цивілістики. Випуск 19, Одеса, 2015. – С.41-45.
 8. Тур О.Т. Відшкодування збитків у разі неналежного виконання обов’язків за договором про надання юридичних послуг // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. Львів, 12–13 лютого 2015. – С.226-227.
 9. Тур О.Т. Співвідношення понять «інформаційна» та «консультаційна» послуга // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського, Одеса, 22 травня 2015 р. – С.238-241.
 10. Тур О.Т. Форма договору про надання консультаційних послуг // «Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 1 серпня 2015 р. – Східноукраїнська наукова юридична організація. – С.43-46.
 11. Квіт Н.М., Тур О.Т. Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні // Evropský Politický a Právní Diskurz. – 2014. – 1/6. – С.602-612.
 12. Тур О.Т. Цивільно-правові аспекти зменшення розміру неустойки // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» 24 квітня 2014 р. / Редкол.: Шемчушенко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – К.:, Видавництво Ліра-К 2014. – С. 185-186.

 

Біографія

Тур Ольга Тарасівна (20.07.1991, м. Рудки, Самбірський р-н, Львівська обл.). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (магістр права, цивільно-правова спеціалізація, 2014). Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг за цивільним законодавством України».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!