Вісник Львівського університету. Серія юридична

«Вісник Львівського університету. Серія юридична» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН України № 1188 від 24 вересня 2020 року), індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus Internаtional.

Сайт вісника

Рік заснування:

 1949

Проблематика:

 “Вісник Львівського університету. Серія юридична” висвітлює актуальні проблеми теорії та історії держави і права, питання удосконалення інститутів конституційного, цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права, шляхи поліпшення правового регулювання процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія КВ № 14624-3595Р від 30.10.2008 р.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Статті приймаються до 1 березня та до 1 жовтня кожного року

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д-р юрид. наук, проф. Є. О. Письменський – головний редактор;

Заступник головного редактора:

Бурдін В. М., д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Шандра Р. С., канд. юрид. наук, доц.

Члени редколегії:

д-р юрид. наук, проф. Н. Р. Бобечко;

д-р юрид. наук, проф. І. Й. Бойко;

д-р юрид. наук, проф. О. М. Бориславська;

д-р юрид. наук, проф. О. В. Грищук;

д-р юрид. наук, проф. П. Ф. Гураль;

д-р юрид. наук, проф. М.М. Дякович;

д-р юрид. наук, проф. М.М. Кобилецький;

д-р юрид. наук, проф. І.І. Когутич;

д-р юрид. наук, проф. В. М. Косович;

д-р юрид. наук, проф. В.М. Коссак;

д-р юрид. наук, проф. Л. А. Луць;

д-р юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенко;

д-р юрид. наук, проф. В. Т. Нор;

д-р юрид. наук, проф. П. М. Рабінович;

д-р юрид. наук, проф. С. П. Рабінович;

д-р юрид. наук, проф. З.В. Ромовська;

д-р юрид. наук, проф. С.М.Синчук;

д-р юрид. наук, проф. О. С. Яворська;

канд. юрид. наук, проф. Б. Й. Тищик;

канд. юрид. наук, доц. О. М. Рим;

канд. юрид. наук, доц. У. В. Яримович;

проф. Аніта Родіна (Рига, Латвія);

проф. Бостян М. Зупанчич (Любляна, Словенія);

проф. Марцін Матчак (Варшава, Польща);

проф. Мачей Маршал (Вроцлав, Польща);

проф. Мортімер Н. С. Селлерс (Балтімор, США);

проф. Піетро Манзелла  (Бергамо, Італія)

проф. Філіп Сендс, (Лондон, Сполучене Королівство)

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, Україна, 79000
Тел.: (032) 239-41-85
E-mail: codification.bureau.law@lnu.edu.ua

Правила для авторів