Новини кафедри соціального права

Відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни

03.01.2022 | 21:58

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук, доцент Волинець Владислав Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Бурака Володимира Ярославовича

03.01.2022 | 21:54

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист докторської дисертації к.ю.н., доцента кафедри соціального права Бурака Володимира Ярославовича на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав і законних інтересів працівників», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».
Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пилипенко Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка
Офіційні опоненти:
-доктор юридичних наук...

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Ващишин Марії Ярославівни

03.01.2022 | 21:46

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16  у приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування України, у місті Києві відбувся захист дисертації к.ю.н., доцентки кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ващишин Марії Ярославівни на тему: «Національна екомережа України як об’єкт правового регулювання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».
Дисертацію присвячено науково-теоретичній розробці сучасних проблем правового регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання...

Читати »

Засідання кафедри

04.10.2021 | 15:18

У понеділок 27 вересня 2021 року відбулося засідання кафедри соціального права юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
На засіданні було обговорено та рекомендовано до друку монографію доцента Ващишин Марії Ярославівни «Правове забезпечення формування та функціонування екомережі України: теоретичні та практичні аспекти».
Також рекомендовано до захисту докторську дисертацію к.ю.н., доцента Бурака Володимира Ярославовича. Його монографія на тему: «Правовий механізм захисту трудових прав та законних інтересів працівників» була опублікована напередодні.
Серед питань порядку денного обговорювалася дисертація на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти» за авторством...

Читати »

До уваги здобувачів вищої освіти другого (МАГІСТЕРСЬКОГО) рівня

23.09.2021 | 11:26

Щодо інноваційних магістерських проектів:
Розподіл тем по керівниках
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ДЕННА форма  навчання
Теми інноваційних кваліфікаційних робіт ЗАОЧНА форма навчання

Читати »