Відбувся захист докторської дисертації Ващишин Марії Ярославівни

03.01.2022 | 21:46

23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.16  у приміщенні Національного університету біоресурсів і природокористування України, у місті Києві відбувся захист дисертації к.ю.н., доцентки кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Ващишин Марії Ярославівни на тему: «Національна екомережа України як об’єкт правового регулювання», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право».

Дисертацію присвячено науково-теоретичній розробці сучасних проблем правового регулювання відносин у сфері формування, невиснажливого використання та збереження національної екомережі України. У ній запропоновано концептуальні рішення щодо вдосконалення національного законодавства про екомережу з врахуванням міжнародно-правових стандартів у сфері охорони ландшафтного та біологічного різноманіття, а також євроінтеграційних зобов’язань України у сфері охорони довкілля.

Науковий консультант –доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Пилипенко Пилип Данилович, завідувач кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка

Офіційні опоненти:

-доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Шульга Михайло Васильович, завідувач кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

-доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Носік Володимир Васильович, завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

-доктор юридичних наук, доцент Дейнега Марина Андріївна, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вітаємо Марію Ярославівну з успішним захистом докторської дисертації та  бажаємо  подальшого творчого натхнення, наукових досягнень і щасливої долі.