Відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни

03.01.2022 | 21:58

28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 у приміщенні юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся захист кандидатської дисертації Гриб Катерини Євгенівни на тему: «Правове регулювання атестації працівників освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення».

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права ЛНУ ім. І. Франка

Офіційні опоненти:

-доктор юридичних наук, доцент Волинець Владислав Володимирович, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

-кандидат юридичних наук Бутинська Роксолана Ярославівна, старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ

У звʼязку із успішним захистом бажаємо Катерині Євгенівні подальшого творчого натхнення, наукових досягнень та щасливої долі.