Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Яновицька Г. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Яновицька Г. Б.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні» полягає у засвоєні студентами правових норм, теоретичних знань, вмінь, опрацювань та популяризація законодавства, що спрямоване на захист прав та інтересів споживачів, а також демонстрація його практичного застосування.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є цивільно-правові відносини за участю споживачів.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні» – сформувати у студентів цілісне уявлення про політичні, соціально-економічні, морально-психологічні передумови консюмеризму; вивчити основні етапи його розвитку, характерні особливості, завдання, напрями діяльності, з’ясувати місце та роль споживчих відносин у системі ринкової економіки; визначити основні напрями діяльності державних структур і громадських об’єднань та принципи організації контролю суб’єктів господарювання у сфері захисту прав споживачів.

Матеріали

перелік питань на модуль

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму