Основні тенденції розвитку зарубіжних державності і права у Новий і Новітній період

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Тищик Б. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Тищик Б. Й.

Опис курсу

Даний курс призначено для ознайомлення студентів з становленням

та розвитком державно-правових інститутів таких держав як: Англія, Австрія, Австро-Угорщина, Німеччина, Франція та США. Даний курс має не лише теоретичне, а й практичне значення, оскільки дає змогу

студентам: здійснювати змістовний аналіз правових норм на основі

джерел права цих країн, включаючи відповідність цих норм вимогам

економіки і соціально-політичного життя конкретних країн; грамотно

формулювати юридичну фабулу конкретної ситуації; співвідносити

поведінку суб’єкта з правовим еталоном, прийнятим суспільством;

Рекомендована література

  1. Тищик Б.Й. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVІІ ст. – 1918 р.).Навч. пос. – Л.: «Світ», 2013
  2. Тищик Б.Й. Історія держави і права Австрії та Австро-Угорщини (Х ст. – 1918 р.). Текст лекцій. – Л.: Вид. центр юрид. Ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 80 с.
  3. Тищик Б.Й. Історія держави і права Польщі (Х ст. – 1795 р.). Текст лекцій. Л.: Вид. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 512 с.
  4. Тищик Б.Й. Історія держави і права Італії. (Новітній час: 1918 – початок ХХІ ст.). Текст лекцій. – Л.: Видавничий центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. – 376 с.
  5. Тищик Б.Й. Німеччина: історія державності і права (IX ст. початок XXI ст.).- Львів – Тріада плюс, 2011. – 390 с.
  6. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики. Монографія.— Запоріжжя: Юридичний ін-т; Дике поле, 2005.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус