Судова психіатрія

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813доцент Найда А. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826доцент Найда А. І.
Єзерський Р. Б.
Рафальонт С. Р.

Опис курсу

Кримінальне та цивільне судочинство передбачає про­цесуальну діяльність слідчих та судових органів, зокрема про­ведення експертиз при розв’язанні питань, для яких потрібні наукові, технічні та спеціальні знання. До таких наук належить судова психіатрія. Судова психіатрія є галуззю клінічної психіатрії. Вона вивчає, так само, як і клінічна психіатрія прояви психічних захворювань, їх причини, перебіг, патогенез. Однак її основним завданням є відношення особливостей цих захворювань до питань кримінального і цивільного права і процесу при вирішенні критерію осудності і неосудності,  дієздатності і недієздатності, міри медичних заходів до осіб, визнаних неосудними; освідчення психічного стану потерпілих і свідків; правового становища психічних хворих тощо. Згідно Закону України “Про психіатричну допомогу” (2000р.) практичними виконавцем є судово-психіатричні експерти спеціалізованих відділень обласних психіатричних лікарень.

Рекомендована література

  1. Малеин М.Н. Человек и медицина в современном праве. Учебное и практическое пособие. // М.: Из-во БЕК, 1995, – 272 с.
  2. Михеєнко М.М., Шибiко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримiнально-процесуального Ко­дек­су України. (За станом законодавства та Постанов Пле­нуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р. В. Б. Бой­ко, В. Т. Гончаренко ред.//К.: Юрiнком iнтер. 1997 р. – 624 с.
  3. Науково-практичний коментар Кримiнального Кодек­су України. (За станом законодавства та Постанов Пленуму Верховного Суду на 1 сiчня 1997 р.) Пiд ред. В. Ф. Бойко, Я. Ю. Кондратьєва, с. с. Яценко.// К.: Юрiнком, 1997, – 960 с.
  4. Белов В.П., Чигирин Д.В. Анализ диагностических и экспертных расхождений при повторных экспертизах // Вопросы диагностики в судебно-психиатрической практике // Под ред. Г.В. Морозова М.,1987.
  5. Гордова Т.Н. Отдаленный период закрытой черепно-мозговой травмы в судебно-психиатрическом аспекте. М.,1975.
  6. Морозов Г В., Качаев А.К., Лукачер Г.Я. Дифференциальная диагностика простого и патологического опьянения. М., 1973.
  7. Носова С. К. К вопросу о дееспособности лиц, страдающих олигофренией // Вопросы диагностики в суд.-псих. практике / Под ред. Г.В.Морозова М., 1987.
  8. Печерникова Т.П., Морозова Н.Б. Клиника и судебно-психиатрическая оценка психогенных состояний у несовершеннолетних потерпевших. Судебно-медицинская экспертиза. 1991. Т.34, № 1. – с. 42-44.
  9. Холодковская Е.М. Дееспособность психических больных в судебно-психиатрической практике. М.,1967.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус