Судова медицина

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Найда А. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Найда А. І.
Рафальонт С. Р.

Опис курсу

Кримінальне та цивільне судочинство передбачає про­цесуальну діяльність слідчих та судових органів, зокрема виконання експертиз для з’ясування відповідей на питань, для вирішення яких потрібні наукові, технічні та спеціальні знання. До таких наук належить судова медицина і судова психіатрія.

Судова медицина – одна з обов’язкових для викладання дисциплін у навчанні юридичного профілю, її вивчення є складовою частиною кримінології, карного та карно-процесуального права, інших наук спеціальної підготовки майбутніх юристів. Судова медицина, як самостійна наука, вивчає й опрацьовує різноманітні питання медичного, біологічного та медично-криміналістичного характеру, що виникають у практичній діяльності правоохоронних органів, для здійснення правосуддя та охорони здоров’я.  Практичним виконавцем є установи судово-медичної експертизи, діяльність яких регламентується Законами нашої держави: «Основами законодавства України про охорону здоров’я» (1992), «Про судову експер­тизу» (1994), Кримінальним та Кримінально-процесуальним Кодексами України та наказом № 6 МОЗ України від 17 січня 1995 року «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України».

Рекомендована література

  1. Малеин М.Н. Человек и медицина в современном праве. Учебное и практическое пособие. // М.: Из-во БЕК, 1995, – 272 с.
  2. Михеєнко М.М., Шибiко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримiнально-процесуального Ко­дек­су України. (За станом законодавства та Постанов Пле­нуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р. В. Б. Бой­ко, В. Т. Гончаренко ред.//К.: Юрiнком iнтер. 1997 р. – 624 с.
  3. Науково-практичний коментар Кримiнального Кодек­су України. (За станом законодавства та Постанов Пленуму Верховного Суду на 1 сiчня 1997 р.) Пiд ред. В. Ф. Бойко, Я. Ю. Кондратьєва, с. с. Яценко.// К.: Юрiнком, 1997, – 960 с.
  4. Белов В.П., Чигирин Д.В. Анализ диагностических и экспертных расхождений при повторных экспертизах // Вопросы диагностики в судебно-психиатрической практике // Под ред. Г.В. Морозова М.,1987.
  5. Гордова Т.Н. Отдаленный период закрытой черепно-мозговой травмы в судебно-психиатрическом аспекте. М.,1975.
  6. Морозов Г В., Качаев А.К., Лукачер Г.Я. Дифференциальная диагностика простого и патологического опьянения. М., 1973.
  7. Носова С. К. К вопросу о дееспособности лиц, страдающих олигофренией // Вопросы диагностики в суд.-псих. практике / Под ред. Г.В.Морозова М., 1987.
  8. Печерникова Т.П., Морозова Н.Б. Клиника и судебно-психиатрическая оценка психогенных состояний у несовершеннолетних потерпевших. Судебно-медицинская экспертиза. 1991. Т.34, № 1. – с. 42-44.
  9. Холодковская Е.М. Дееспособность психических больных в судебно-психиатрической практике. М.,1967.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус