Юридичне документування

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Левицька Н. О., Ригіна О. М.

Опис курсу

Актуальність  навчальної дисципліни зумовлена необхідністю вирішення одного з важливих науково-практичних завдань – правила юридичного документування.  Потребують розв’язку  проблеми  пов’язані з особливістю  юридичних документів, документуванням управлінської діяльності, з організацією роботи в складанні  розпорядчих та організаційних документів,а також  з оформленням довідково-інформаційних документів . Неухильне дотримання вимог юридичного документування щодо аналізу про прийоми та способи документування правової та іншої юридично значимої інформації, функцій, системи документації, раціональних підходів до організації роботи з документами сприяє зрозумілості уявлення про значення вмілого поводження з документами в професійній діяльності юриста та  удосконалюванню практики реалізації, зміцнення режиму правопорядку в державі.

Результати навчання:

      знати:

 • акти технічного регулювання та методичні матеріали щодо документування інформації, що виникає в процесі управлінської діяльності та юридично значимої інформації;
 • правила складання та оформлення документів, у тому числі що належать до сфери професійної діяльності;
 • структуру і способи документування правової інформації;
 • сучасні технології обробки і зберігання документів.

вміти:

 • складати та оформляти документи, в тому числі що належать до сфери професійної діяльності відповідно до вимог законів та інших нормативних правових актів , а також актів технічного регулювання;
 • аналізувати зміст і реквізити документованої правової інформації;
 • організовувати контроль за термінами виконання документів та оперативне їх зберігання;
 • детально ознайомитись з вмістом правового режиму обігу та системами документації ,вимогами що висуваються до оформлення різних видів управлінських документів.

Рекомендована література

 1. Зразки процесуальних документів по кримінальних справах: Навчальний посібник / Кол. aвторів : С.О. Бандурка, Р.В. Єдин, С.О. Сичов, С.В. Слінько. – Х. : Золота миля, 2011. – 316 с.
 2. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування. – К. : Парламентське видавництво, 2006– 538 с.
 3. Мічурін Є. О. Техніка складання договорів : наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін. – Х. : Юрсвіт, 2011. – 536 с. – (Сер. : Практика і закон).
 4. Нормотворча діяльність : зб. норм.-прав. актів та метод. реком. / Міністерство юстиції України. –  К. : Вид. Дім „Ін Юре”, 2011.
 5. Роїна О. М. Збірник позовних заяв : практ. посіб. / О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2011. – 204 с.

Матеріали

ТЕМА 2 семінар

Тема 3

Семінар. заняття 4

Тема 5 семін.зан

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ договори

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму