Організація роботи прокуратури

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Павлишин А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98доцент Павлишин А. А.

Опис курсу

У результаті вивчення дисципліни «Організація роботи прокуратури» здобувач вищої освіти повинен: знати:

– порядок підбору, оцінки і розстановки кадрів прокуратури;

– вимоги до поділу і кооперації праці у прокуратурі;

– методику планування роботи прокуратури;

– правила діловодства у прокуратурі.

вміти:

– аналізувати і правильно застосовувати законодавство про організацію роботи прокуратури;

– правильно розподіляти сили і завдання під час повсякденної роботи;

– кооперувати роботу у колективі;

– планувати особисту роботу, колективу і прокуратури в цілому.

Рекомендована література

 1. Гусаров В. М. Проблеми організації роботи міської (районної) прокуратури. Автореф. канд. дис. — Харків, 1995.
 2. Давиденко Л.М. Організація роботи в органах прокуратури. – Харків, 1996.
 3. Давыденко Л. М., Мычко Н. И., Гусаров В. Н., Каркач П. М. Организация работы в органах прокуратуры. Текст лекций. — Харьков, 1996.
 4. Добровольская Т.Н. и др. Как устроены суд и прокуратура в СССР (пособие для слушателей). – М., 1978.
 5. Звирбуль В. К. Организация работы в органах прокуратуры / Прокурорский надзор в СССР (учебник). – М., 1988.
 6. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених Конституцією України. – Х.:Лєгас, 2004.
 7. Клочков В.В. Деятельность прокуратуры: типология, классификация // Прокуратура. Законность. Государственный контроль. – М., 1995.
 8. Козлов А.Ф. Компетенция прокуратуры и организация ее работы. Учебное пособие. – Свердловск, 1983.
 9. Кравчук В. В. Совершенствование организации работы районной, городской прокуратуры. Автореф. канд. дисс. — М., 1990.
 10. Лебединский В. Г. Организация работы в органах прокуратуры. Изд. второе. – М.,1952.
 11. Мельников Н.В. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры в России. – М., 2000.
 12. Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області: Монографія. – Донецьк, 2000.
 13. Организация работы районной (городской) прокуратуры / Под ред. М. П. Малярова. – М., 1974.
 14. Організація роботи в органах прокуратури. І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, О.Б. Червякова та ін. / За заг. ред. проф. І.Є. Марочкіна, доц. О.М. Толочка. – Навч. посібник для юрид. вузів і фак. – Х., 2002.
 15. Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчальний посібник у запитаннях і відповідях // За загальною редакцією Якимчука М.К., та Європіної І.В. – К.: Національна академія прокуратури України. – 2009.
 16. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І. …// За ред. проф. Нора В.Т. – Львів, 2002.
 17. Работа с органами прокуратуры. – М., 1996.
 18. Смирнов А.Ф. Прокуратура и проблемы управления. – М., 1997.
 19. Шинд В. И., Михайлов В. Т. Организация труда в районной (городской) прокуратуре. — М., 1973.
 20. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика: Монографія. – К., 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Організація роботи прокуратури

Завантажити силабус