Вітаємо доцента кафедри соціального права Олену Рим із призначенням премії обласної державної адміністрації та обласної ради для молодих вчених

12.11.2020 | 20:48

 

Доценту кафедри соціального права Олені Рим призначено премію обласної державної адміністрації та обласної ради для молодих вчених (підстава – Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації № 984/0/5-20 від 02.11.2020).

Рим Олена Михайлівна (1981 р.н., м. Львів) – юрист, кандидат юридичних наук (Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах). Закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (2004), аспірантуру (2008), 2008-2009 асистент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, з 2010 – доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права. У 2018-2020 р.р. навчалась у докторантурі Львівського національного університету імені Івана Франка та за цей час завершила дисертацію повністю. Рішенням Вченої ради університету від 30 вересня 2020 р. рекомендовано до друку її одноосібну монографію «Трудове право Європейського Союзу».

Рим Олена Михайлівна є автором 107 наукових праць, з них однієї одноосібної монографії та двох колективних, співавтором 3 навчальних посібників, автор 2 статей у виданнях, які включені до міжнародних  наукометричних баз даних Web of Science та Scopus,  13 статей у наукових фахових виданнях, 20 у виданнях, що включені до науково-метричної бази даних IndexCopernicus, 61 тез доповідей на наукових конференціях.

Рим Олена Михайлівна зарекомендувала себе як успішний молодий вчений у сфері трудового права та права ЄС. Переважна більшість її праць присвячена питанням правового забезпечення трудових відносин на рівні ЄС та адаптації вітчизняного трудового законодавства до європейських трудових стандартів. Розроблені нею теоретичні конструкції та наукові висновки і рекомендації є корисними як для забезпечення правового регулювання трудових відносин за європейським зразком як у межах України, так і в межах Львівської області. Їх використання сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання прикордонної трудової мобільності, в тому числі і в Львівській області, що межує із Польщею як державою-членом ЄС.

Вітаємо Олену Михайлівну із призначенням премії та бажаємо подальших наукових успіхів!