КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (Заочна форма навчання)

18.03.2020 | 16:40

Шановні студенти !
У зв’язку із запровадженням карантину підготовка студентів з тем курсу,
які виносилися на практичні заняття відбуватиметься дистанційно (плани
практичних занять з переліком рекомендованої літератури, списком
нормативно-правових актів та практики їх застосування в додатках):
Тема: «Злочини проти громадської безпеки» (2 год.; завдання 1-4; задачі
1,2,3,5,7,10).
Тема: «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту» (2 год.;
завдання 1,4; задачі 1,3,5,6,7,10).
Тема: «Злочини проти громадського порядку та моральності» (2 год.;
завдання 2,3,4; задача 2,3,5,7,8,10).
Тема: «Злочини проти здоров’я населення» (4 год.; усі задачі та завдання).
Тема: «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов’язаної з наданням публічних послуг» (4 год.; усі задачі та завдання).
Ці теми потрібно підготувати у звичній для вас формі:
1) опрацювати відповідний теоретичний матеріал (можливі усна або
письмова форма – на вибір студента);
2) письмово виконати завдання;
3) письмово розв’язати задачі (вирішення задач повинно бути мотивованим).
Після відновлення навчання буде проведено контроль засвоєння студентами відповідного матеріалу.
Матеріали для самостійного вивчення інших тем курсу «Кримінальне право України. Особлива частина» розміщені на сторінці юридичного факультету та сторінці кафедри.
Модуль (в усній формі) відбудеться по темі «Злочини проти власності» (перелік питань додається).
Іспит відбуватиметься в тестовій формі (перелік тестів, які виносяться на іспит розміщеній на сторінці кафедри кримінального права і кримінології: «Навчальні курси – Кримінальне право. Особлива частина – відповідні тести»)
Усім успіхів та здоров’я! До нових зустрічей!

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Злочини проти громадського порядку та моральності

Злочини проти громадської безпеки

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної із наданням публічних послуг

Питання на модуль