Ювенальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Левицька Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Левицька Н. О.

Опис курсу

Актуальність  навчальної дисципліни зумовлена необхідністю  вивчення та ефективного правового регулювання всього комплексу суспільних відносин, суб’єктами яких є неповнолітні. В результаті набуті студентом знання будуть необхідні для майбутньої нормотворчої, правоохоронної, експертно-консультаційної, науково-дослідної, педагогічної та правозахисної діяльності з усіх питань, що стосуються правового становища неповнолітніх.

Результати навчання:

знати:

 • діючі міжнародно – правові акти, а також національне законодавство та практика його   застосування у сфері забезпечення прав і законних інтересів неповнолітнього.;
 • узагальнення  та видача в якості навчальної інформації комплексних знань про правовий статус неповнолітніх;
 •  проблеми пов’язані з правовим регулюванням суспільних відносин даної групи  неповнолітніх.

 

вміти:

 • виявити та систематизувати концептуальні ідеї та доктрини ювенального права від їх витоків до сьогодення;
 • проаналізувати історичні витоки ювенально-правового регулювання в Україні;
 • охарактеризувати концепти та діючі моделі ювенальної юстиції та омбудсмана для дітей;
 • провести порівняльний аналіз практик, відповідних законів, підзаконних, нормативно-правових актів, методологій та міжнародних норм і стандартів ;
 • охарактеризувати місце ювенального права в системі соціального регулювання, його ціннісний вимір, моральні та релігійні засади, співвідношення з ювенальною політикою.

Рекомендована література

 1. Крестовська Н.М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження : монографія / Н.М. Крестовська. – О. : Фенікс, 2008. – 328 с.
 2. Крестовська Н.М. Ювенальна юстиція : навч. посібник/ А.І. Гусєв, Ю.Б. Костова, Н.М. Крестовська, Т.Є. Семікоп, В.І. Шмеріга, І.Г. Терещенко ; за ред. Крестовської Н.М. – О. : ОЮІ ХНУВС, 2006. – 243с.
 3. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : монографія / В. М. Бурдін. – К. : Атіка, 2004. – 240 с.
 4. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Волинець. – К. : Логос, 2000. – 75 с.
 5. Беца О. Зарубіжний досвід застосування пробації в зарубіжній ювенальній юстиції / Олександр Беца // Відновне правосуддя в України. – 2005. – № 1-2. – С. 134-146.

Матеріали

Плани практичних занять та завдання для дистанційного навчання

Тема 2. Теорія ювенального права ;

Тема 3. Булінг у середовищі неповнолітніх ;

Тема 4. Основні елементи правового статусу дитини ;

Тема 5. Правове регулювання протидії дітей від домашнього насильства ;

Тема 6. Деякі правові аспекти правового статусу дитини ;