Ювенальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4Левицька Н. О.

Опис курсу

Мета:

Ювенальне право є новою навчальною дисципліною Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона має на меті ознайомити студентів з теоретичними, історичними та практичними проблемами ювенального права.

До складу програми курсу включені найбільш важливі теми, які розкривають теорію ювенального права, його історію та місце ювенального права в міжнародному та національному праві сучасних держав.

Викладання ювенального права передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку..

Завдання:

  • освоєння теоретичного матеріалу;
  • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері ювенальних правовідносин;
  • визначення сутності ювенального права,
  • ознайомлення студентів з основними проблемами практики застосування ювенального права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність ювенально-правових процесів, які відбуваються в державі та у сфері міжнародних відносин, освоїти базову юридичну термінологію та набути інших базових знань з ювенального права.